16.XII.2023 list katolickich środowisk medycznych do Prezydenta RP w sprawie in vitro

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich i inne katolickie stowarzyszenia medyczne, zwracają  się do Prezydenta RP, który w dniu 15.XII.2023 r. podpisał ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych, domagając się zaskarżenie tej ustawy do TK oraz stworzenia i finansowania alternatywnych ośrodków leczenia niepłodności, dla par nieakceptujących metod zapłodnienia pozaustrojowego oraz par po nieudanych procedurach IVF.

List katolickich stowarzyszeń medycznych do Prezydenta w sprawie przesłania Ustawy o In Vitro do TK 16.XII.2023

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 15 grudnia 2023 roku podpisał Pan ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jako przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wraz z innymi katolickimi stowarzyszeniami medycznymi, z najwyższym szacunkiem zwracamy się do Pana z prośbą o przemyślenie kwestii związanej z finansowaniem procedury in vitro z budżetu Państwa, oraz o przekazanie tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko opiera się na trosce o przestrzeganie zasad konstytucyjnych oraz wartości etycznych.

Procedura in vitro, jako metoda wspomaganego rozrodu, budzi nasze zaniepokojenie z perspektywy trzech kluczowych artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Artykuł 30: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
 2. Artykuł 38: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
 3. Artykuł 40: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Oraz fundamentalnego w tej sprawie:

 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96): „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”

Argumentujemy, że procedura in vitro nie leczy chorób, które są przyczyną niepłodności, a jedynie umożliwia poczęcie i urodzenie dziecka w około 30% przypadków, bez rozwiązania problemów zdrowotnych pary. Ponadto w metodzie in vitro dokonuje się selekcji zarodków, co może prowadzić do eugenicznego wyboru istnień ludzkich.

Domagamy się stworzenia alternatywnych ośrodków leczenia niepłodności, gdzie będą mogły leczyć się pary nieakceptujące metod zapłodnienia pozaustrojowego oraz pary po nieudanych procedurach IVF. Byłoby sprawiedliwe podzielenie środków przeznaczonych na leczenie niepłodności na dwa rodzaje klinik: Klinik IVF oraz Klinik przyczynowego leczenia niepłodności.

W całej Polsce jest bardzo wielu lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką i przyczynowym leczeniem niepłodności. Powstało Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności, które zajmuje się edukacją lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz Fundacja ProCreatio,  która zajmuje się edukacją i pomocą pacjentom starającym się o dziecko. Można byłoby stworzyć Kliniki ProCreatio w całej Polsce, które zajmowałyby się przyczynowym leczeniem niepłodności, będącym alternatywnym sposobem leczenia niepłodności.

Jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, nie tylko tych akceptujących metody in vitro. 

Z całym szacunkiem, apelujemy do Pana Prezydenta o rozważne podejście do tej sprawy zgodnie z zasadami konstytucyjnymi i wartościami etycznymi. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i wsparcia w celu bardziej szczegółowego omówienia naszych obaw oraz troski o życie i zdrowie prokreacyjne Polaków.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, oraz innych katolickich stowarzyszeń medycznych:

 1. Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP)  specjalista pediatrii i neonatologii. 
 2. Prof. Bogdan Chazan, Wiceprezes KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa. 
 3. Lek. Grażyna Rybak, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii. 
 4. Dr n. o zdr. Tadeusz Wadas, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich (KSPiPP)  magister pielęgniarstwa. 
 5. Dr n. teol. Małgorzata Prusak, Prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) magister farmacji. 
 6. Dr n. med. Elżbieta Puacz, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Diagnostów Laboratoryjnych (KSDL) specjalista diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, zdrowia publicznego.
 7. Dr  n. med. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny PSNNPR, specjalista ginekologii i położnictwa, ultrasonolog, instruktor metod rozpoznawania płodności. 
 8. dr n.med. Katarzyna Jankowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności PTZPiLN,  specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, andrologii oraz immunologii klinicznej.