24.XI.2023 List do ks. dr Waldemara Pawlik SAC, Prowincjała Pallotynów

Czcigodny Księże Prowincjale,

Warszawskie środowisko lekarskie z wielką radością przyjmuje inicjatywę Księży Pallotynów, umieszczenia i poświęcenia tablicy

upamiętniającej osobę Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, lekarza i duchowego opiekuna Służby Zdrowia. Zostaliśmy ubogaceni wieloletnim duchowym wsparciem a także obdarowani duchową terapią, którą przy każdym spotkaniu osobistym i środowiskowym oferował nam z radością i przyjaźnią Arcybiskup Henryk. Mobilizował nas do nieustannej pracy wewnętrznej, bliskiej relacji z Chrystusem Lekarzem oraz permanentnej troski o indywidualny rozwój każdego z nas i wrażliwość na potrzeby pacjentów. Swoją obecnością wśród nas budował jedność całego środowiska medycznego związanego z posługą chorym. Dostrzegał i nagradzał każdy przejaw dobra w nas i z ojcowską troską karcił za zaniedbania wobec pacjentów. Zapraszał i uczył wspólnego odpoczywania przy muzyce klasycznej i rozmowach oraz dzielenia się radościami życia.

Ta pamiątkowa tablica będzie nam przypominała przesłanie Księdza Arcybiskupa, jego wskazówki i zalecenia. Ufamy, że pomoże w szerzeniu pamięci o wyjątkowym Kapłanie i Lekarzu. Będzie też mobilizować nas do wierności Temu, który nas powołał. Mamy nadzieję, że podobna tablica pamiątkowa, świadcząca o życiu i dziełach ks. Arcybiskupa Henryka Hosera ozdobi mury Akademika Praskiego, który z jego inicjatywy powstał przy ul. Floriańskiej. Tam wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać i słuchać Ks. Henryka Hosera a obecnie możemy organizować comiesięczne spotkania formacyjne katolickich lekarzy i studentów.

W imieniu lekarzy naszego Stowarzyszenia pragnę Czcigodnemu Księdzu Przełożonemu serdecznie podziękować za inicjatywę upamiętnienia osoby Arcybiskupa Henryka Hosera w Niedzielę Chrystusa Króla. Ten szczególny dzień ważny dla Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla jest również ważny dla nas lekarzy bo przypomina nam  biskupie zawołanie „Bóg jest większy” oraz mobilizuje do życia w wierności  Chrystusowi Królowi, Boskiemu Lekarzowi. Takiego życia uczył nas i pragnął dla nas Arcybiskup Henryk Hoser.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

 

Dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Wiceprezes KSLP

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurgii, Przewod. Sądu Koleżeńskiego KSLP

LIst wdzięcznośći Środowiska Lekarskiego OM KSLP 24.XI.2023r.