13-14.01.2024 KONFERENCJA BÓL I CIERPIENIE. KRAKÓW

Komitet Organizacyjny Sympozjum nt. „Ból i Cierpienie” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w Krakowie w dniach:

  • 13 stycznia 2024 (sobota) Wykłady – Katedra Anatomii UJ CM, ul. Radziwiłłowska 4 ,
  • 14 stycznia 2024 (niedziela) Msza św: Kościół Sióstr Duchaczek p.w. Św. Tomasza, ul. Szpitalna 12

Serdecznie Zapraszamy, wstęp wolny

Coroczne spotkania lekarzy w klasztorze Sióstr Duchaczek, czyli poprawnie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy kościele Św. Tomasza w Krakowie przy ulicy Szpitalnej, w tradycyjnym dla tego zakonu terminie – tj. w drugą niedzielę po święcie Trzech Króli – przekształciły się w 1994 roku w sympozja naukowe, poświęcone stałemu tematowi: „Ból i cierpienie”. 

Miejsce spotkania w  Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4. Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Katedra Historii Medycyny UJ CM
  • Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM
  • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Polskie Towarzystwo Badania Bólu
  • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
  • Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

 dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ, Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Katedra Historii Medycyny o  dr Maria Dorota Schmidt-Pospuła, Przewodnicząca Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny.”(…)

„Sesja BÓL I CIERPIENIE”  została przerwana w okresie pandemii głównie przez zawieszenie działalności Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, które użyczało sali wykładowej i powiadamiało członków. Termin spotkań nie jest przypadkowy. Nawiązujemy nim do święta zakonu duchaków, którym Innocenty III w wieku XIII nakazał święto odpustowe na II niedzielę po święcie Trzech Króli. Z zakonu duchaków, niegdyś bardzo licznego w Europie, pozostały tylko ss. duchaczki w Krakowie, które są strażniczkami tego święta. Tę wiadomość przekazała nam siostra Klara, duchaczka, mgr historii, co zachęciło nas do nawiązania do tego święta. Początkowo były to pojedyncze wystąpienia profesorów: J. Aleksandrowicza, J. Bogusza, M. Domosławskiego, A. Śródki, M. Sycha. Później, w powiązaniu z Polskim Towarzystwem Anestezjologicznym, przerodziły się te spotkania w całodzienne sesje. Tu wyrazić należy uznanie i podziękowanie dr Alicji Machecie, która przygotowywała przez lata te sesje, korzystając z pomocy dr Marii Pospułowej z Zakładu Historii Medycyny CM UJ. Dzięki niej podobne sesje zaczęły się odbywać w Kielcach, a potem w Warszawie na UKSW. Niniejsza sesja ma poniekąd charakter improwizowany. Dzięki prof. J. Dobrogowskiemu uzyskaliśmy zgodę na wystąpienie kilku referentów. W przyszłości wrócimy do współpracy z Polskim Towarzystwem Anestezjologicznym oraz Polskim Towarzystwem Badania Bólu, a być może nawiążemy współpracę z innymi katedrami UJ”.

PREZES STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁÓW MEDYCZNYCH UJ Zdzisław Gajda