24.08.2023 Msza św. w VI rocznicę śmierci ks. prof. Stanisława Warzeszaka

Lekarze OM KSLP wzięli udział we  wspólnej modlitwie na Mszy św. o godz. 18:00 (czwartek) w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. ul. Przy Agorze 9, w Warszawie w dniu 24.08.2023 r.  za drogiego naszym sercom byłego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. prof. Stanisława Warzeszaka.

Brak opisu. Śp. ks. prof. Stanisław Warzeszak, odszedł do Domu Ojca nagle, już sześć lat temu. Módlmy się za niego i do niego  aby wybłagał nam potrzebne łaski.  W wydanej w 2019 r książce . pt. Być lekarzem świadkiem uzdrawiającej miłości Boga( Ks. prof. Stanisław Warzeszak, oprac. Grażyna Rybak, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2019) zebrane zostały ważne słowa byłego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, mało znane wypowiedzi ks. prof. Stanisława Warzeszaka (1958–2017), który jako warszawski duszpasterz służby zdrowia kierował je do lekarzy i pielęgniarek

Publikacja jest wyrazem wdzięczności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny za wszystko, co ksiądz Stanisław uczynił dla nas, opiekujących się chorymi, za jego nieustanną troskę o naszą stałą formację duchową i bioetyczną. Pamiętamy, z jakim szacunkiem nazywał nas „świadkami uzdrawiającej miłości Boga”, czym budził pragnienie, byśmy stawali się takimi dla pacjentów w pracy. Te opublikowane po raz pierwszy słowa księdza Profesora ze spotkań środowiska medycznego, mogą ułatwić doskonalenie zawodowe w zakresie niezbędnego dla lekarza kształcenia duchowego. 

Brak opisu.

Brak opisu.

Ufam, że słowa Duszpasterza leczących zaowocują w nas, którzy mieliśmy okazję słuchać ich wielokrotnie, oraz w Czytelnikach, którzy po raz pierwszy je „usłyszą”. Każdy z nas ma kontakt z chorymi na co dzień w pracy czy w domu. Zachęcam do twórczej lektury, abyśmy coraz lepiej nieśli profesjonalną ulgę w cierpieniu i stawali się coraz doskonalszymi narzędziami w rękach Boga i świadkami Jego uzdrawiającej miłości. Książka była prezentowana podczas XXV Targów Wydawców Katolickich  w Stoisku Tygodnika Idziemy.

dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii,  Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP OM.

Książkę można nabyć:

  1. Wydawnictwo Sióstr Loretanek : http://sklep.loretanki.pl/
  2. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny na Zaciszu,  ul. Rozwadowska 9/11, Warszawa,  Kancelaria tel. 22 679-07-53

Brak opisu.  Brak opisu.