18.02.2023 Apel OM KSLP do Prezesa NIL w sprawie lekarzy oskarżanych przez organy sądowe Izb Lekarskich.

Lekarze OM KSLP skierowali  18.02.2023 r. apel do dr Łukasza Jankowskiego, Prezesa  Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie  oskarżenia 114 lekarzy przez  organy sądowe Izb Lekarskich,  za wypowiedzi w okresie pandemii Sars Co 2: APEL OM KSLP do Prezesa NIL Łukasza Jankowskiego wobec osądzania lekarzy. 18.02.2023

APEL Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział Mazowiecki, w sprawie prześladowania niektórych lekarzy przez organy sądowe Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowych Izb Lekarskich

Szanowny Panie Prezesie,

apelujemy o podjęcie pilnych działań w celu zaprzestania niewłaściwego traktowania lekarzy podczas postępowań sądowych w Naczelnej Izbie lekarskiej i Izbach Okręgowych, wydawania drakońskich, niesprawiedliwych wyroków przez lekarzy wybranych do organów Izb przez nas wszystkich. Chodzi o postępowania wobec lekarzy, którzy w trosce o zdrowie i życie pacjentów ośmielili się zabrać głos na początku Pandemii Sars Co 2.

Przed sądami Izb Lekarskich toczą się postępowania przeciwko aż 114 lekarzom, którzy publicznie wyrażali poglądy zgodnie z własną wiedzą, sumieniem, etyką lekarską oraz troską o zdrowie pacjentów, opartych na wynikach dostępnych badań, publikacjach naukowych i wieloletniej praktyce. Oskarżenia nie zostały sformułowane przez pacjentów ani ich rodziny. Nie doszło do błędów lekarskich, nie udowodniono szkód poniesionych przez pacjentów. Do orzekania takich właśnie spraw zostały powołane sądy przy izbach lekarskich.

 Lekarze są oskarżani o: „szerzenie poglądów antyzdrowotnych”, „niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną”, o „działania szkodliwe społecznie”, ponieważ zgłaszali wątpliwości wobec wprowadzanych restrykcji podczas pandemii. Późniejsze publiczne wypowiedzi Ministra Zdrowia potwierdziły opinie tych lekarzy[1]. Drakońskie wyroki wyłączające lekarzy z możliwości praktykowania medycyny bez udowodnienia im winy źle świadczą o odpowiedzialności i poczuciu sprawiedliwości lekarzy wybranych przez nas wszystkich do organów Izb Lekarskich. Liczne są uchybienia proceduralne, ograniczanie możliwości składania wyjaśnień, obrony swego stanowiska, pozbawianie możliwości dyskusji merytorycznej z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej podczas rozpraw. Sądy lekarskie bez istotnego powodu wyłączają jawność rozpraw, nie dopuszczają biegłych, co niejednokrotnie uniemożliwia przedstawianie materiałów uzasadniających racjonalność poglądów prześladowanych lekarzy.

Na podstawie tak prowadzonych przez sądy lekarskie, utajnionych rozpraw, wydawane są krzywdzące lekarzy bardzo surowe wyroki[2]  pozbawiające  tysiące pacjentów dostępu do doświadczonych specjalistów a lekarzy pozbawiające możliwości utrzymania rodziny przez długi okres czasu.

Szkoda, że Izby Lekarskie nie reagują na odchodzenie personelu medycznego od ratowania zdrowia i życia ludzi podczas różnego rodzaju płacowych protestów, nie interesują się pożałowania godnymi wypowiedziami niektórych lekarzy negujących potrzebę utrzymania klauzuli sumienia.

Nie możemy milczeć, gdy nasze Lekarskie Sądy w sposób masowy ulegają ideologicznej presji niektórych środowisk, atakują próby samodzielnego, odpowiedzialnego i krytycznego myślenia lekarzy oraz logiczną ocenę sytuacji w nowej rzeczywistości epidemii zagrażającej zdrowiu i życiu pacjentów

Domagamy się stanowczo zaprzestania tych masowych procesów mających na celu stłamszenie samodzielnego myślenia lekarzy i autonomii ich zawodu, wzywamy do korekty procedur obowiązujących aktualnie w sądach lekarskich. Przynoszą one ujmę organom naszego lekarskiego samorządu i powinny być natychmiast wyeliminowane.

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP

Dr Marzenna Koszańska, Vice -Prezes OM KSLP

 Do wiadomości:   Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

[1] Minister Zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla RMF, powiedział: „wprowadzenie tych restrykcji wtedy (w listopadzie 2020 roku) i tak spowodowało, że hospitalizacji było więcej niż jest teraz. Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii”

[2] Orzeczeniem na posiedzeniu niejawnym Sądu Lekarskiego przy OIL w Krakowie dnia 19 grudnia 2022 odebrano dr Zbigniewowi Martyce prawo wykonywania zawodu na 1 rok.  Dr Martyka kwestionował nielogiczność restrykcyjnych zaleceń w okresie epidemii Covid 19, Postępowanie zostało wszczęte w związku z donosem złożonym przez Michała Biedziuka.