11-12 .03.2023 Zaproszenie na konferencję „O prymacie osoby nad rzeczami”

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej organizowanej  przez Collegium Verum w Warszawie:  „O prymacie osoby nad rzeczami” w dniach 11-12 marca 2023 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10 w Warszawie i poświęcona zostanie tematowi

osobowości człowieka w perspektywie historycznej psychologicznej, filozoficznej, psychoterapeutycznej, kulturowej i w kontekście innych istotnych zagadnień współczesności.

 Interdyscyplinarny charakter dyskusji stworzy przestrzeń, w której przenikać się będą różne spojrzenia i nurty badawcze, zaś wykład teoretyczny wzbogacą przykłady praktyczne.

Pierwszego dnia, w teoretycznej części spotkania, omówione zostaną źródła historyczne i literackie eksplorujące temat osobowości oraz miejsce tej kategorii w badaniach międzykulturowych, w filozofii, psychologii i religii.

Drugiego dnia, swoją koncepcję psychoterapii intergratywnej, przedstawią goście z Niemiec. Praktyczny wymiar działań związanych z kwestią osobowości (głównie o charakterze terapeutycznym), zaprezentuje kolejna część spotkania, skupiona na psychoterapii filozofią.  Zachęcamy do udziału i rejestracji dostępnej na stronie: http://konferencje.verum.edu.pl/

 Z poważaniem

w imieniu Organizatora Konferencji,  dr Teresa Stankiewicz