13.01.2023 Dlaczego prof. J.Testart, pionier In vitro we Francji jest przeciwnikiem tej metody?

W piątek 13.01.2023, w kawiarence przy Kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu , w cyklu spotkań dotyczących zagadnień bioetycznych  z udziałem lekarzy specjalistów KSLP , odbyło sie spotkanie dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego i  dylematów etycznych w medycynie pojawiających się od momentu urodzenia się  pierwszego dziecka z In Vitro w Anglii w 1978 r. Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP doktor Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, przybliżyła szczegóły procedury zapłodnienia pozaustrojowego i omówiła problemy medyczne i moralne dotyczące dzieci z zapłodnienia In Vitro  oraz zdrowia ich matek  w kontekście wycofania się prof. Jacquesa Testarta – twórcy pierwszego dziecka z In Vitro we Francji ( Clamart)  z dalszego udziału tej procedurze budzącej kontrowersje etyczno- moralne i medyczne.

Prezentacja : 

Testart twórca in vitro

Wspólne zdjęcie z zaproszonym gościem dr Grażyna Rybak i studentami po spotkaniu oraz koordynatorami medycznej  grupy Arbor Vitae wraz z duszpasterzem medyków: Ks. Radosław Wołkowycki

Konspekt: 

Prof. Jacques Testart, przeciwnik In Vitro, konspekt