29.XI.2022 Prezentacja książki abpa H. Hosera „Koledzy lekarze”

29.XI.2022 r. o godz. 11.00, w auli Akademika Praskiego odbyła się prezentacja książki pt. Koledzy lekarzePrzemówienia i homilie ks. abp. Henryka Hoserado środowiska medycznego.  Publikacja ukazała się w 80 rocznicę urodzin i pierwszej rocznicę śmierci Arcybiskupa. Wydarzenie prowadziła  red. Irena Swierdzewska z Tygodnika Idziemy, zajmująca się od wielu lat tematyką medyczną. W prezentacji wzięli udział: – ks. bp Romuald Kamiński – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, – dr Grażyna Rybak – specjalista pediatrii, Prezes Mazowieckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, inicjatorka powstania publikacji, główna redaktor tekstów, – dr Marek Posobkiewicz – były Główny Inspektor Sanitarny, uczestnik spotkań  środowisk medycznych, – ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan szpitala Bródnowskiego.

Dr GRAŻYNA RYBAK – przybliżyła okoliczności powstania książki:   … książka powstała w wyniku pragnienia utrwalenia i rozpowszechnienia nauczania abp. Henryka Hosera, które kierował do środowiska medycznego.  Po śmierci arcybiskupa Henryka Hosera powstało w moim sercu takie pragnienie, żeby zebrać jego słowa, bo już więcej do nas nie przemówi. Zapisać to wszystko, żebyśmy zapamiętali jego przesłanie o modlitwie, która odświeża nam pamięć: że nie może być chrześcijaninem ten, kto się nie modli. To słowa, w których uczył nas, jak należy się modlić. Spróbowałam spisać te nagrania, którymi dysponowałam, pozbierać cały materiał. Mam nadzieję, że ta publikacja będzie służyła nie tylko środowisku medycznemu, ponieważ zgromadzony materiał jest takim zeszytem formacji duchowej chrześcijanina”  –

Arcybiskup w swoich słowach potrafił niesamowicie jednoczyć środowisko – mówiła podczas prezentacji książki dr Grażyna Rybak, – Sam w sobie nosił zjednoczenie wielu powołań. I lekarskiego i biskupiego, i kapłańskiego. Jego zawołanie biskupie „Bóg jest większy”, tłumaczyło nam, w jaki sposób w tych wielu powołaniach się realizuje – mówiła dr Rybak. ( Krystian Koryciński, Radio Warszawa)

ks. bp ROMUALD KAMIŃSKI, pasterz diecezji warszawsko-praskiej, który napisał „Słowo wstępne” do publikacji, podkreślił, że: …  słowa abp. Henryka Hosera były przepełnione nadzieją. Były zawsze głęboko ewangeliczne, pełne miłości do człowieka, mądrości w ocenie omawianych kwestii, zawierały wskazanie dróg wyjścia z problemów i napełniały serca słuchaczy nadzieją na przyszłość. Dla wielu były niczym ożywcze tchnienie Ducha Świętego w niełatwej codziennej rzeczywistości. W osobie abp. Henryka Hosera SAC reprezentanci jakże licznych zawodów medycznych odnajdywali przyjaciela głęboko rozumiejącego i współodczuwającego wszystkie ich radości i zmartwienia, a jednocześnie pasterza zatroskanego o ich duchową formację, o znajdywanie ścieżek osobistej świętości poprzez działanie podejmowane na rzecz chorych, starszych i potrzebujących wsparcia”

Wydawnictwo Sióstr Loretanek reprezentowały: siostra Andrzeja Biała CSL, była przełożona oraz siostra Stefania  Korbuszewska CSL,  radna generalna Zarządu Zgromadzenia, które ofiaroały uczestnikom egzemplarze książki. W prezentacji książki uczestniczył także dr Marek Posobkiewicz oraz ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Przybyli także lekarze oaz ks.Proboszcz Andrzej Mazański.Na pytania dziennikarzy, które słowa z przesłania Arcybiskupa do lekarzy są dla autorki opracowania najważniejsze, dr Grażyna Rybak zacytowała fragment wypowiedzi abp H. Hosera z 5.XII.20216 r. prezentowany na okładce tylnej książki – ” To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. To Jezus mówi o sobie. I ten fragment konsekracji mówi o nas. Bo my innych leczymy, innych stawiamy na nogi, innym przywracamy nadzieję na życie, na radość, na pełnię, na przyszłość, ofiarą z siebie samych. Jesteśmy zawodem, który wymaga tej ofiary. To nie jest tylko zewnętrzna działalność. My płacimy sobą samym”   – To są w odczuciu  najmocniejsze słowa dotyczące istoty powołania lekarskiego a także kapłańskiego.

Grażyna Rybak przypomniała także swoisty testament Arcybiskupa, zawarty w homilii abp. Henryka  Hosera, z 2.07.2020 r., w której wskazywał na prof. Roberta Walley’a – szefa MaterCare, jako przykład dobrego lekarza, wiernego Bogu, podkreślał: . „Jak wiele trudu wiąże się z tą wiernością, jak zachęcał nas byśmy szli dalej tą drogą” – podkreśla lekarka. Arcybiskup wskazywał, jak ważne jest by nie zasmucać się z powodu jego śmierci, lecz cieszyć, z faktu, że można było poznać kogoś takiego, jak doktor Wolley i odkryć bogactwo jego życia. ( red. Małgorzata Jędrzejczyk )

fotorelacja na stronie Diecezji Warszawsko Praskiej: red Karolina Błażejczyk:

IMG_9435

Rozmowy w Akademiku po prezentacji:

  

  

Dzisiejsza prezentacja książki „Koledzy lekarze” (WSL, 2022), zawierająca wypowiedzi Arcybiskupa Henryka Hosera do środowiska medycznego, ujawniła w jak niezwykłym stopniu łączył on harmonijnie w sobie powołanie kapłańskie, biskupie, misyjne i lekarskie, pallotyńskie, rodzinne. Doświadczaliśmy, jak czerpał siły u Boga, który jest większy niż wszystkie zadania i obowiązki, które podejmował i wypełniał. Arcybiskup jednoczył się ze swoim Mistrzem Arcykapłanem, głosił Jego naukę innym, przynosił i rozdawał Jego Ciało byśmy i my napełniali się Bogiem. Nauczał lekarzy i dzięki tej kapłańskiej posłudze, misji, leczył nasze dusze oziębłe. Dzięki jego kapłaństwu i posłudze Biskupa Diecezji Warszawsko -Praskiej mogliśmy być bliżej Najwyższego Boskiego Lekarza. Ta bliskość Miłosiernego rozpala nasze lekarskie serca, napełnia dobrem, wzmaga siły i pozwala znacznie lepiej służyć pacjentom. Czujemy się obdarowani słowami i obecnością takiego Kapłana Biskupa. Nie można dawać innym tego czego się nie ma On dawał nam to co sam otrzymywał od Boga, który jest większy a my jako lekarze dajemy to co otrzymaliśmy z kapłańskiej posługi naszym pacjentom by ulżyć im w cierpieniu, z miłością, empatią, profesjonalizmem, bliskością, towarzysząc im w czasie choroby i zdrowienia. Jakże owocne i promieniujące było kapłaństwo Arcybiskupa Hosera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja Radio Warszawahttps://radiowarszawa.com.pl/abp-hoser-w-swoich-slowach-potrafil-niesamowicie-jednoczyc-srodowisko-medyczne/