30.09.2022 Bp R. Kamiński zaprasza medyków na dzień Św.Łukasza

Bp Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służb Zdrowia przy KEP,  kontynuując tradycje wspólnych spotkań

dorocznego świętowania dnia Świętego Łukasza 18.X. 2022, skierował zaproszenie na ręce prezes OM KSLP