28.09.2022 Msza św. w rocznicę śmierci abp. Henryka Hosera i spotkanie OM KSLP

Zapraszamy 28.09.2022 r , do Auli Akademika Praskiego o g. 18:30 na  Mszę św. w pierwszą rocznicę śmierci abp Henryka Hosera.  Po Eucharystii będzie okazja do spotkania OM KSLP  i wysłuchania relacji    prof. Bogdana Chazana, Dyrektora Medycznego MaterCare International  i wiceprezydenta Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FEAMC) oraz dr Emillii Cichockiej, z  Konferencji MaterCare „Matki też są kobietami”: która miała miejsce  w Rzymie  13 -14 września 2022  oraz z  26. Światowego Kongresu „Medycyna: naprawcza czy przeobrażająca? Misja chrześcijańskiego lekarza”  także w Rzymie, 15-17 września 2022, zorganizowana przez  Światową Federację Katolickich Stowarzyszeń Medycznych.

Pamiętamy z wdzięcznością wsparcie jakie Arcybiskup okazał Profesorowi, gdy został pozbawiony funkcji Dyrektora Szpitala  Świętej Rodziny. ( https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/84697,obrona-przyjaciela-zycia.html

Oświadczenie ks. abp. Henryka Hosera, biskupa warszawsko-praskiego, w sprawie wyrażenia solidarności z prof. Bogdanem Chazanem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Odmowa pozbawienia życia niepełnosprawnego dziecka poczętego metodą in vitro ma być przyczyną zwolnienia z pracy lekarza o najwyższych kwalifikacjach, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, profesora Bogdana Chazana. Cieszy się on poparciem tysięcy kobiet, dzieci i rodzin, które okazywały i okazują mu swą wdzięczność i uznanie. Profesor Chazan został nazwany przez swe pacjentki „Przyjacielem życia”. Wspierają go również liczne środowiska lekarskie, wierne integralnie pojmowanej Przysiędze Hipokratesa.

Zobowiązuje ona lekarza do bezwarunkowej ochrony każdego życia ludzkiego. Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje być człowiekiem i pacjentem, bez względu na stan zdrowia i bez względu na czyjejkolwiek uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem życia drugiego człowieka i wszelkie inne dobra osobowe są drugorzędne i pochodne wobec faktu istnienia człowieka. Budzi zdumienie nadgorliwość władz wykonawczych, które nierzadko wykazują pobłażliwość i opieszałość w stosunku do nagannych czynów o dużo większym kalibrze, niż rzekome izolowanie pacjentki od informacji ogólnodostępnej, szczególnie w takim mieście, jakim jest Warszawa.

Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 000 zł i pozbawienie profesora Chazana stanowiska dyrektora szpitala jest etycznie nie do przyjęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Jest niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa prawnie.

Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli do zamanifestowania poparcia ściganemu profesorowi medycyny i do solidarności z nim. Wszystkich polecam Opatrzności Bożej.

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

10 lipca 2014 r