13.08.2022 Abp Henryk Hoser przypomina jak ważna jest relacja z Bogiem

13.08.2022 r. to dzień pierwszej rocznicy śmierci śp. Abp Henryka Hosera SAC (27.XI.1942 – 13.VIII.2021), lekarza, misjonarza, wizytatora apostolskiego w Rwandzie w latach 1994–1996, i w Medjugore w latach 2018–2021.  W roku 41 rocznicy pierwszych objawień w Medjugorje, które rozpoczęły się 24.VI.1981 r.  możemy wysłuchać słów śp. Abp Henryka Hosera o relacji z Bogiem, z obchodów 40 rocznicy objawień, zamieszczone na stronie: https://henrykhoser.pl/to-miejsce-przypomina-jak-wazna-jest-relacja-czlowieka-z-bogiem/

Na zakończenie wywiadu z Ks. Łukaszem Gołaś SAC,  Ks. Abp Henryk Hoser SAC powiedział:

„Pierwsza rzecz to jest właśnie to, co Matka Boża miała powiedzieć w Medjugorje, czyli nawoływać do pokuty, nawrócenia, do pokoju i do odkrywania Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Drugi taki aspekt bardzo ważny, który bardzo funkcjonuje w Medjugorje, to życie sakramentalne. Nasze życie często jest pozbawione sakramentów na co dzień. Takie jest, powiedzmy, bardzo humanistyczne, a za mało religijne, jeśli chodzi o wiarę, o chrześcijaństwo. To miejsce przypomina, jak ważna jest relacja człowieka z Bogiem. Mamy rozmaite relacje poziome z innymi ludźmi, relacje rozwijane lub takie drzemiące, ale ta relacja z Bogiem jest ogromnie zaniedbana. Ona polega na bezpośrednim kontakcie międzyosobowym, między człowiekiem a Bogiem, co się właśnie wyraża w modlitwie codziennej, co się wyraża w życiu sakramentalnym i również co się wyraża w odpowiednim sposobie, trybie życia. Mamy świadczyć również naszą kulturą chrześcijańską, naszym sposobem zachowania, naszą moralnością indywidualną i społeczną. To już w okresie apostolskim było podkreślane. Myślę, że te elementy bardzo są obecne w przesłaniu Medjugorje i ludzie zawsze wracają z radością do swego życia, mając w sercu to, co otrzymali od Boga w czasie pielgrzymki. „

FUNDACJA FAMILIARIS LAETITIA, której celem jest m.in. upowszechnianie dorobku naukowego ks. abp. Henryka Hosera na rzecz rodziny i ochrony życia ludzkiego, rozpoczęła już  działalność. Nazwa fundacji oznacza dosłownie radość życia rodzinnego łączy w sobie tytuły dwóch dokumentów papieskich: adhortacji „Familiaris Consortio” św. Jana Pawła II oraz „Amoris Laetitia” papieża Franciszka.

Strona Fundacji : https://henrykhoser.pl/ 

W prace fundacji Familiaris Laetitia włączą się dawni współpracownicy i przyjaciele ks. abp. Henryka Hosera. Wśród nich są m.in. były prefekt Kongregacji Kultu Bożego, ks. kard. Robert Sarah, oraz metropolita gdański, ks. abp Tadeusz Wojda, a także lekarze i naukowcy. Przełożony prowincji księży pallotynów i prezes fundacji, ks. dr Zenon Hanas SAC, wskazał, że instytucja będzie zajmować się zarówno działalnością naukową, jak i duszpasterską.

Pierwszym i podstawowym działaniem będzie wydanie publikacji, która będzie mówiła o celach, które chciałby realizować ks. abp Henryk Hoser w swoim życiu i poprzez fundację. Publikacja będzie streszczeniem, syntezą nauczania ks. abp Henryka Hosera w kwestiach bioetycznych, duszpasterstwa rodzin i zatroskania o rodzinę. Ks. abp Henryk Hoser stworzył programy duszpasterskie dla rodzin, które zostały utworzone w Afryce, kiedy pracował tam jako misjonarz. Zdumiewające jest to, że owe programy do dzisiaj funkcjonują, iż po tylu latach programy duszpasterskie rodzin w Afryce dalej są. My staramy się dostosować je do polskich warunków. Chcielibyśmy zająć się dopracowaniem, dostosowaniem ich do nowych wyzwań, przed którymi stoi rodzina powiedział ks. dr Zenon Hanas.