2.08.2022 Sł. boża s. Magdalena Maria Epstein, pielęgniarka krakowska (1875-1947)

W czasie trwającej wojny na Ukrainie, w której pomoc świadczy wielu medyków, warto przyjrzeć się urodzonej 2.08.1875 r. pielęgniarce polskiej, bł. siostrze  Magdalenie Marii Epstein OP, która w okresie I wojny światowej, gdy front kilkakrotnie zbliżał się do Krakowa i miasto zamienione zostało na Twierdzę Kraków – w tych wyjątkowo trudnych warunkach Maria Epsteinówna z niezwykłą ofiarnością i zaangażowaniem, a także wrodzonym talentem organizacyjnym włączyła się na wielu frontach w udzielanie opieki medycznej ofiarom wojny. Z udziałem innych zawodowych pielęgniarek-Ekonomek, organizowała na terenie szkoły krótkie kursy samarytańskie dla ochotniczek, zgłaszających się do medycznej służby wojennej.  Współpracowała z dwoma wybitnymi profesorami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brała także udział jako siostra wojenna w przyfrontowej, lekarsko-pielęgniarskiej tzw. Grupie Chirurgicznej prof. UJ dr. Maksymiliana Rutkowskiego. Współdziałając z prof. UJ dr. Emilem Godlewskim uczestniczyła w sekcji I kolumny sanitarnej – z ruchomymi oddziałami szpitalnymi, w akcjach ratunkowych szczepień ochronnych dla zwalczania epidemii. Wielokrotnie wizytowała terenowe punkty i szpitale zakaźne powstające w budynkach dotychczasowych szpitali polowych, szkołach, chałupach, dworach…

sł. bł. pielegniarka Magdalena MARIA EPSTEIN                                  http://www.fundacjadominikanki.pl/wp/?page_id=101 

Bł. S. Magdalena MARIA EPSTEIN

W trakcie tegorocznej 98 Pielgrzymki Służby Zdrowia ja Jasna Górę, na zakończenie Rekolekcji , po Mszy św. Ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia wręczył zasłużonej pielęgniarce pani Edycie Kler dyplom oraz Medal bł. s. Marii Magdaleny Epstein (1875-1947)  – podarowany przez Prof. Zdzisława Gajdę, prof. UJ,  Prezesa  Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ. Duchowy testament tej  krakowskiej pielęgniarki jest ważny dla wszystkich medyków: „Nie mówić o swoich troskach i cierpieniach, u pana Boga szukać jedynie pociechy. Nigdy niczego się od ludzi nie spodziewać i nigdy na ich niewdzięczność się nie skarżyć. We wszystkim co miłe, a też w największych upokorzeniach powtarzać te słowa – Niech będzie wola Twoja.”  To szczególny, na początku XXI w. autentyczny przekaz chrześcijańskiego humanizmu oraz tak potrzebnego optymizmu.