21-22.05.2022 Rekolekcje i Pielgrzymka Sł.Zdrowia na Jasnej Górze

21.05.2022 na Jasnej Górze rekolekcje środowiska medycznego rozpoczęła modlitwa za zmarłych pracowników Sł. Zdrowia i pacjentów. szczególnie tych, którzy odeszli w czasie pandemii. Skupienie poprzedzające doroczną ogólnopolską pielgrzymkę zainicjował 42 lata temu bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jak mówią uczestnicy rekolekcji są one bardzo potrzebne, po to, by nabrać nowego ducha i raz jeszcze przypomnieć sobie, że najważniejszy jest człowiek.


Pracuję jako pielęgniarka i potrzebuję wsparcia duchowego, ponieważ cały czas jestem wśród ludzi i trzeba mieć do nich dużo cierpliwości. Te rekolekcje dają mi wsparcie, które jest potrzebne do współpracy z ludźmi na co dzień – wyznała Danuta Rajzer , która pracuje w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Jak podkreśliła w pracy pielęgniarki najważniejsze jest „zauważenie drugiego człowieka, nie żadne procedury, które tak nam teraz wmawiają”.

Jadwiga Bilska, która pielęgniarką jest od 35 lat zauważa, że praca w szpitalu jest bardzo trudna, a covid pokazał, że ci którzy służą chorym muszą mieć w sobie także dużo siły wewnętrznej, aby umieć pomagać. – W tym szczególnym czasie pandemii pacjenci bardzo nas potrzebowali, trzeba było być bardzo empatycznym, oni wręcz wołali też o wsparcie duchowe i dlatego przyjechałam na Jasną Górę, by zaczerpnąć sił od Maryi – powiedziała pielęgniarka.


Jak podkreślił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, po pandemii środowisko wraca do rocznego rytmu spotkań, w który od ponad 40 lat wpisana są doroczne rekolekcje dla medyków na Jasnej Górze. Jego zdaniem jasnogórskie spotkania służą także integracji środowiska. Są wskazaniem na potrzebę pielęgnowania i pogłębiania duchowości chrześcijańskiej w misji lekarza czy pielęgniarki, by pomoc chorym i cierpiącym nie zamykała się jedynie w ramach procedur medycznych i zabiegów.

Tegoroczne rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia dotyczą innej materii niż dotychczas, podkreśla prowadzący je o. Bartłomiej Hućko, jezuita z Częstochowy .
Nie zajmiemy się branżowo sobą jako służba zdrowia, ale zajmiemy się relacją osobistą, każdego z uczestników, z Panem Bogiem. Wrócimy do czegoś bardziej elementarnego, bardziej zasadniczego w życiu wiary i w życiu duchowym, czyli do mojej osobistej relacji z Bogiem, bo myślę, że na tym buduje się wszystko inne, a to często nam umyka.

 

Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia potrwają do jutra do popołudnia. Po nich Apelem Jasnogórskim rozpocznie się 98. ogólnopolska pielgrzymka, której główne uroczystości odbywać się będą w niedzielę. Msza św. sprawowana będzie o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem i z kazaniem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Poprzedzi ją konferencja i wystąpienia zaproszonych gości od godz. 9.00.

Duszpasterstwo służby zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej.

Dziś na Jasnej Górze odbyć się mają spotkania wyborcze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Oba powstały w 1994 r. na Jasnej Górze. Stowarzyszenie lekarzy podczas II Światowego Dnia Chorego 11 lutego, a w maju tego samego roku stowarzyszenie pielęgniarek i położnych.

 

Szczególnym zadaniem stowarzyszeń jest realizacja fundamentalnej zasady etyki i deontologii lekarskiej dotyczącej obowiązku ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci, stała formacja duchowa i intelektualna, krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej, pogłębianie znajomości dokumentów Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie bioetyki oraz dbałości o ich przestrzeganie, dbałość o integrację środowiska wokół wartości chrześcijańskich i w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

( wg  Biuro Prasowe Jasna Góra Izabela tyras @JasnaGóraNews)

22.05.2022 Na Jasnej Górze wieczornym Apelem w sobotę 21.05 o 21:00 w  pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia rozpoczęła się 98. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. 

 

Tegoroczne spotkanie odbywa się dokładnie w rocznicę oddania medyków w macierzyńską niewolę Matce Bożej, które miało miejsce w dniach 21 i 22 maja 1966 r. w ramach ogólnopolskich obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. Spotkaniu towarzyszy hasło: „Pod twoją obronę”. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę. Msza św. odprawiona zostanie 22.05. o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem i z kazaniem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

W czasie Apelu bp ROMUALD KAMIŃSKI ,przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, mówił:  Tegoroczne pielgrzymowanie znowu przypada w czasie trudnym , bo choć pandemia koronawirusa ustępuje, to jej miejsce zajmuje pandemia nienawiści objawiająca się w wojnie na Ukrainie. Jasna Góra tym bardziej powinna stać się naszym Wieczernikiem, w którym jak apostołowie chcemy trwać z Maryją na modlitwie „ – Powierzał Maryi wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz podległych im jednostek. – Dziękujemy za lekarki, pielęgniarki i położne, diagnostów, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych, kierowców karetek, psychologów klinicznych, księży kapelanów, wolontariuszy, studentów medycyny, wszystkich których serca zostały pobudzone w tym nadzwyczajnym czasie do niesienia pomocy. Spraw, aby ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby modlił się bp Kamiński.  Zauważył, że w ostatnim czasie podjęto ogromny wysiłek ratowania ludzkiego życia jako daru Bożego i „chcemy za dar wielu osób, z wielkiej rodziny Służby Zdrowia, którzy okazali się i są nadal bohaterami, podziękować”.

 

Jak podkreślił ks. ARKADIUSZ ZAWISTOWSKI, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, pielgrzymka jest okazją do odbudowy sił duchowych dla środowiska, które ciągle narażone jest na wypalenie i utratę wrażliwości. – Wiadomo, że człowiek, który poświęca się drugiemu człowiekowi wypala się, potrzebuje motywacji i usensownienia swojej pracy. Ci ludzie codziennie patrzą na cierpienie i albo można na to zobojętnieć, albo można widzieć, że to jest mój brat, moja siostra cierpiąca – zauważył ks. Zawistowski. Dodał, że medycy są tu po, by „przypomnieć sobie o tożsamości chrześcijanina – medyka”.

Zdaniem krajowego duszpasterza jasnogórskie spotkania służą także integracji środowiska. Są wskazaniem na potrzebę pielęgnowania i pogłębiania duchowości chrześcijańskiej w misji lekarza czy pielęgniarki, by pomoc chorym i cierpiącym nie zamykała się jedynie w ramach procedur medycznych i zabiegów.

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy na Jasnej Górze odbyła się w 1948 r. Wtedy też w sposób nieformalny zaistniało duszpasterstwo służby zdrowia. W 1956 r. uwolniony z miejsca internowania Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński w ramach Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem Chrztu Polski zlecił zorganizowanie ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę, by im powiedzieć, że w nich widzi pierwsze szeregi powołanych niejako z zawodu do obrony życia nienarodzonych. Te pielgrzymki, potem co roku odbywane, stały się impulsem dalszych kroków do zorganizowania osobnego duszpasterstwa.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia przez lata wypracowało odpowiednie struktury. Uwarunkowane one były sytuacją społeczno-polityczną. Przełom roku 1989 spowodował istotne zmiany w funkcjonowaniu duszpasterstwa w Polsce. Do placówek tej służby powrócili duszpasterze, powstały nowe kaplice w szpitalach i domach pomocy społecznej. Zakony odzyskały prawo prowadzenia swoich szpitali, których wcześniej zostały pozbawione; Kościół, w nawiązaniu do wielowiekowej praktyki, może powoływać własne hospicja oraz domy dla ludzi samotnych i w podeszłym wieku.
Obecnie każda diecezja ma odpowiednich duszpasterzy mianowanych przez swojego biskupa ordynariusza.

W ramach duszpasterstwa służby zdrowia odbywają się comiesięczne spotkania dla Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy i Katolickich Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych. Powstanie stowarzyszeń przyczyniło się do krzewienia zasad moralności i etyki katolickiej oraz pogłębienia znajomości dokumentów Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie bioetyki; dbałości o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich, obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną i działają w oparciu o statut. Istnieją w Polsce we wszystkich województwach.   ( Izabela Tyras @JasnaGóraNews)

MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE 22.05.2022 g 11:00

Za heroiczne zmagania o człowieka w czasie pandemii i teraz, w czasie wojny w Ukrainie, za ogrom dobra oraz pomocy podziękował medykom na Jasnej Górze Prymas Polski. Abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie podczas 98. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Wzięli w niej udział przedstawiciele całego środowiska: Ministerstwa Zdrowia, lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy, diagności, farmaceuci, kapelani. Podziękowania przesłał także Prezydent RP.

Prymas Polski przypomniał, że Służba Zdrowia z samej swej istoty jest służbą konkretnemu człowiekowi i trzeba ją podejmować „choć wiemy jak trudno jest prowadzić działalność w zakresie ochrony zdrowia, zwłaszcza gdy ma się na celu nie tylko leczenie, ale także badania naukowe zapewniające najbardziej odpowiednie terapie, przede wszystkim, gdy robi się to z miłością do człowieka”.

Kaznodzieja za papieżem Franciszkiem zauważył, że zasadniczą sprawą w każdej dziedzinie medycyny, jest zawsze stawianie chorego przed chorobą i dlatego w powołaniu medyka ważne jest każdego dnia oddawanie się służbie całemu człowiekowi. „Dziękuję wam za to – mówił papież – bardzo podoba się to Bogu” – przypomniał kaznodzieja i dodał: „przywołując dziś, tutaj te słowa i wypowiadając je ze świadomością tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia w minionych dwóch latach pandemii, a więc w kontekście waszego heroicznego wręcz zmagania się o człowieka, o każdego człowieka, i z czym mamy do czynienia dziś, w czasie tej okrutnej wojny w Ukrainie i tego ogromu dobra oraz pomocy, także medycznej, chciałbym z głębi serca za papieżem Franciszkiem powtórzyć: dziękuję wam za to. Dziękuję, że stawiacie chorego przed chorobą. Dziękuję, że pomimo wciąż niestety, utrzymujących się niedostatecznych środków na ochronę zdrowia, w codziennym waszym trudzie stawiacie w centrum osoby, konkretne osoby, którym służycie”. – To z pewnością podoba się Panu Bogu, ale to ocala człowieczeństwo.

Abp Polak podkreślał, że „można dyskutować, jak pomagać, jak leczyć, jak to robić, gdy mamy niewystarczające środki i trzeba się domagać bardziej spójnej i wydajnej reformy całego systemu ochrony zdrowia”, ale trzeba przede wszystkim pamiętać, że w tym wszystkim, nie chodzi tylko o leczenie ciała, ale przed wszystkim o terapię ludzkiej godności, której nie można nigdy negocjować, zawsze trzeba jej po prostu bronić.
Przypomniał, że w takiej służbie człowiekowi „medycyna jest sztuką, która angażuje głowę i serce, która łączy wiedzę i współczucie, profesjonalizm i litość, kompetencje i empatię i przez to ocala godność człowieka”.

Prymas Polski dziękując prosił, byśmy w udzielaniu tej pomocy nie ustawali.

W imieniu Rodaków podziękowania całej Służbie Zdrowia złożył także prezydent RP Andrzej Duda. List odczytała Grażyna Ignaczak -Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP. – Dziękuję polskim medykom za codzienną służbę, poświęcenie i zaangażowanie. W sposób szczególny mogliśmy się o tym przekonać w dramatycznym czasie pandemii. To właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności i farmaceuci byli na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem i do dzisiaj kontynuują te zmagania. Składam hołd wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, którzy wypełniając etos hipokratejski i niosąc ratunek chorym zapłacili za to własnym życiem – napisał w liście do uczestników pielgrzymki polski prezydent. Andrzej Duda zauważył, że od prawie trzech miesięcy jesteśmy postawieni wobec nowych wyzwań: „brutalna agresja Rosji na Ukrainę i okrucieństwo wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą to próba także dla naszego narodu. Polska przyjęła prawie 3 mln uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Wielu z nich jest chorych, rannych, bądź w inny sposób poszkodowanych przez wojnę i potrzebuje pomocy medycznej, składam serdeczne podziękowania dla służb medycznych w całym kraju za otoczenie opieką ukraińskich pacjentów”.

Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar obchodzącego 30-lecie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Jest na nim wizerunek patronki farmaceutów bł. Marii Sagrario, farmaceutki i karmelitanki hiszpańskiej zamordowanej przez komunistów w 1936 r.

Wspólna modlitwa lekarzy , diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów , pielęgniarek i sióstr zakonnych wzmacnia całe środowisko medyczne.