22.02.2022 91.rocznica objawień Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

Zachęcamy do rozważań tajemnicy Miłosierdzia Bożego . Kol Krzysztof Żochowski przygotował prezentację pt.  MIŁOSIERDZIE BOŻE W PRAKTYCE MEDYCZNEJ 

Miłosierdzie w praktyce medycznej. K. Żochowski 

Zachęcamy do odwiedzin w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.