13.I.2022 Kiedy lekarz nie może milczeć? Prof. Bogdan Chazan

W czwartek 13 stycznie 2022 r. w odpowiedzi na zaproszenie studentów z Duszpasterstwa Medyków przy Kościele Akademickim Św. Anny oraz w ramach działań OM KSLP na rzecz Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy, odbyło się spotkanie dla studentów WUM, podczas którego Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP),  Dyrektor Medyczny MaterCare International  i wiceprezydent Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FEAMC) wygłosił  w kawiarence przy Kościele św. Anny wykład.  pt.  Kiedy lekarz nie może milczeć? O petycjach w sprawach życia. 

Prezes OM KSLP dr Grażyna Rybak, wprowadzając w temat na  początku spotkania  przedstawiła listy napisane przez środowisko lekarskie:  WSTĘP. Grażyna Rybak o listach OM KSLP 13.01.2022 

 Uczestnicy otrzymali przesłanie Mary Wagner do lekarzy: List Mary Wagner do prof. B. Chazana i uczestników Kongresu 2019 Nauka w słuzbie zyciu

Prof. Bogdan Chazan, omówił – Stanowisko KSLP wobec Rezolucji PE z 11.XI.2021 w sprawie aborcji opublikowane 18.XI.2021 j na stronie OM KSLP:       http://kslpmazowsze.pl/2021/11/18-xi-2021-stanowisko-kslp-wobec-rezolucji-pe-z-11-xi-2021-w-sprawie-aborcji/

Parlament Europejski przyjął 11.XI.2021 rezolucję dotyczącą aborcji w Polsce. Europarlament wezwał w niej polski rząd do „zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet”. Lekarze nie mogą milczeć wobec ataku na życie polskich kobiet oraz ich dzieci.

cz. 1. Prof. B. Chazan o listach :

 

cz.2.  Prof. B Chazan głos lekarzy katolickich:

 

cz.3.  Prof. B. Chazan o protestach

 

cz.4. prof B. Chazan Świadectwo miłości bliźniego

 

cz.5 prof. B. Chazan -wyznanie o obronie życia

 

cz.6 Prof. B. Chazan – na pytanie ks Jana W. o przekraczaniu granic, decyzjach nieodwołalnych

 

cz.7, Prof. B. Chazan – jak rozmawiać z kobietami

 

cz.8 .prof. B. Chazan o motywach religijnych i ludzkich w obronie życia.