10 XII 2021 Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła.

Wojewoda Mazowiecki, pan dr n.med. Konstanty Radziwiłł, odpowiedział na przesłany do biura tekst Stanowiska KSLP wobec Rezolucji PE

z 11.XI.2021 w sprawie aborcji.

Szanowna Pani,

dziękuję za przesłanie Stanowiska Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów polskiego prawa odnoszącego się do aborcji. Pragnę zapewnić, że we wszystkich podejmowanych przeze mnie działaniach – jako lekarz i jako przedstawiciel władzy publicznej – kieruję się dobrem, jakim jest ochrona życia każdego człowieka od poczęcia do jego naturalnej śmierci…

Odpowiedź woj maz dr Konstantego  Radziwiłła