6.XII.2021 Zaproszenie na Jubileusz 200-lecia Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego

Wielce Szanowna Pani Prezes, Warszawa 18.XI.2021            Pragnę serdecznie zaprosić Panią Prezes oraz wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków KSLP, na uroczystość Jubileuszu 200-lecia nieprzerwanej działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Służbie Ludziom i Ojczyźnie, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz.13.00 w auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Trojdena 2A.  Przyjęcie przez Panią Prezes i Członków naszego Stowarzyszenia   udziału w uroczystościach będzie dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem.                                                                                 Z wyrazami szacunku, Prof. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Msza Święta koncelebrowana w intencji warszawskich lekarzy zostanie odprawiona w dniu 5.XII.2021 r. o godzinie 12.30 w Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie przy ul. Floriańskiej 3. Jednocześnie informuje, że Uroczystość Jubileuszu zostanie poprzedzona wystawą malarstwa Tytusa Byczkowskiego , której wernisaż rozpocznie się   godzinie 12.00 w Centrum Dydaktycznym WUM.  W załączeniu przesyłamy program Uroczystości.

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego podjął 6.12.2020 r. uchwałę o ustanowieniu Roku Jubileuszowego trwającego od 6.12.2020 r.  do 6.12.2021 r. nawiązując do daty utworzenia Towarzystwa, które miało miejsce w Warszawie, 6 grudnia 1820 roku. Rozpoczynając obchody Roku Jubileuszowego wydaliśmy  poświęconą temu wydarzeniu publikację. W trakcie Roku Jubileuszowego przewidujemy organizację szeregu spotkań poświęconych  200 letnim dziejom Towarzystwa.

Prezes i Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego