22.X.2021 Dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP, otrzymała odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Polskie Towarzystwo Lekarskie przyznało najważniejsze tytuły i odznaczenia PTL za rok 2021. Dr Grażyna Rybak

specjalista pediatrii, Prezes Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, otrzymała odznaczenie „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”. Odznaczenie wręczyli prezes PTL prof. Waldemar Kostewicz wraz z prezesem honorowym PTL prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim, podczas Wielkiej Gali PTL 22 października 2021r., w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Pani Agaty Kornhauser-Duda, Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej.

Odznaka „Zasłużonemu-Polskie Towarzystwo Lekarskie” została ustanowiona w 1972 roku i przyznawana jest, jak głosi tekst na dyplomie: „za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie, za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek, za wiarę w ludzką życzliwość, za dbanie o godność człowieka, a także za honor i prestiż stanu lekarskiego”.  

Szanowna Pani Prezes ZG KSLP, dr Elżbieta Kortyczko,                                                              23.X.2021  

ogromnie cieszę się, że Polskie Towarzystwo Lekarskie, zechciało docenić moje działania chroniące życie od poczęcia i troskę o dobro pacjentów, wspieranie karmienia piersią i troskę o przestrzeganie etyki lekarskiej, dokładnie w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II i w pierwszą rocznicę uchwalenia przez Trybunał Konstytucyjny, 22 października 2020, że „aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją”. W tej sprawie zabieraliśmy wielokrotnie głos w debacie publicznej. Uznaję to odznaczenie za wyróżnienie dla wszystkich aktywnie działających lekarzy naszego stowarzyszenia KSLP. Mam nadzieję, że przyznanie tej oznaki zmobilizuje nas wszystkich do jeszcze większej troski o dobro pacjentów.  

Grażyna Rybak”  

  

Prof. Waldemar Kostewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego  z uhonorowaną dr Grażyną Rybak specjalistą pediatrii, popularyzatorką karmienia piersią, autorką  ksiazki „Chcę karmić piersią” (PZWL,2006) i „Płodność-radość czy utrapienie“, (Duc in Altum 2011, 2013)  „Zanim zaSTOSUJESZ ANTYKONCEPCJĘ  porozmawiajmy”  (WSL 2020) Członek Komisji Etyki Lekarskiej OIL, prezes Oddziału Mazowieckiego bł.dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Wybitne osoby reprezentujące środowisko lekarskie zostały uhonorowane przez Prezesa PTL prof W. Kostewicza medalami Gloria Medicinae i godnością Medicus Nobilis. Podczas uroczystości  towarzyszył lekarzom swoją obecnością ks. dr  Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

Zostały także przyznane tytuły Bene Meritus. Wyróżniony medalem ” Zasłużony – Polskie Towarzystwo lekarskie”  został także dr n. med. Maciej Kierzkiewicz, – internista, gastroenterolog, który przez 14 lat pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w CSK MSWiA, od 2013 r. jest kierownikiem oddziału w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym

Inni lekarze uhonorowani odznaczeniem: „ZASŁUŻONEMU POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE” :

Dr med. Artur ZACZYŃSKI – neurochirurg, Z wielkim zaangażowaniem, bardzo oddany chorym. W czasie pandemii kierownik szpitala i ośrodka szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 na stadionie Narodowym w Warszawie. Wicedyrektor CSK MSWiA.

Dr med. Małgorzata SERAFIN – KRÓL – Lekarz o wielkiej wiedzy i doświadczeniu (staże w czołowych ośrodkach Europy) Znana z życzliwości i oddania chorym. Wybitna specjalistka w diagnostyce USG. Działa charytatywnie i nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym.

Dr med. Maciej OLSZEWSKI – internista, przez 35 lat pracował w Szpitalu Praskim, obecnie Wolskim m. in. jako ordynator. Od 1997 sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Jako lekarz o wielkiej wiedzy i doświadczeniu był kierownikiem specjalizacji dla ponad 30 lekarzy.

Dr Maria HUK – chirurg. Pracuje ponad 40 lat w oddziale chirurgicznym w Otwocku. Na jej pomoc i wsparcie zawsze mogą liczyć zarówno koledzy lekarze jak i pacjenci. Ceniona jest przez środowisko medyczne za wysoką kulturę, życzliwość i profesjonalizm oraz optymizm.

program całej uroczystości : program_PTL_2021.10.22

  Wielką radością dla odznaczonej dr Grażyny Rybak i dodatkową nagrodą, było spotkanie z prof. dr hab. n. med Longinem  Marianowskim, specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, który sam o sobie zawsze mawiał, że jest „lekarzem kobiet” a  który odebrał ją podczas porodu jej mamy, w Szpitalu na pl. Starynkiewicza. Prof. L. Marianowski został uroczyście  UHONOROWANY MEDALEM GLORIA MEDICINAE za rok 2020.

Prof. Longin Marianowski ( https://swiatlekarza.pl/profesor-longin-marianowski/ )w swojej książce zamieścił przesłanie do młodych lekarzy: „Powiem dobitnie, kardynalną cechą lekarza jest chęć uprawiania zawodu, wynikająca z empatii, nie z nadmiaru ambicji czy przyczyn komercyjnych. Jest różnica między wykonywaniem pracy lekarza a traktowaniem tego jako powołania. Lekarzem może zostać każdy, kto zda egzaminy i przejdzie przez studia , aż wreszcie zacznie wykonywać ten zawód . Ale lata świetlne będą go dzielić od misji, jaką jest odpowiedzialność za zdrowie drugiego człowieka. I udźwignięcie jego bezgranicznego zaufania”.

Spotkanie z dr Mieczysławem Szatankiem, byłym Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, który został UHONOROWANY MEDALEM GLORIA MEDICINAE za rok 2019.

list z gratulacjami :

Na ręce Całego Zarządu KSLP Oddziału Mazowieckiego bł. Ewy Nojszewskiej,
w imieniu własnym i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, Oddziału Warszawskiego składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z głębi serca płynące za wyróżnienie i odznaczenie
Pani Dr Grażyny Rybak -Zasłużony przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.
Pani Dr dziękujemy za serce, dobroć i ofiarność w wypełnianiu swojej służby małym i nie tyko pacjentom.
Niech Patronka Oddziału KSLP Bł. Ewa Nojszewska zawsze czuwa nad dr Grażyną
i wyprasza dla Niej i wszystkich lekarzy Dary Ducha Świętego.
Grażynko jesteś dla nas światłem, które prowadzi do Jezusa.
26.X.2021 Warszawa
Krystyna Starosta Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Warszawie. 
Foto relacja PTL: