16.X.2021 Lekarze u bł. Prymasa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Osiem lekarek z OM KSLP wspólnie z przewodnikiem panią   Maria Patynowską, historykiem  sztuki a jednocześnie profesjonalną opiekunką chorych

,spotkało się  w sobotę 16 X 2021 o godz.12:15 na  wystawie o Prymasie Wyszyńskim, ekspozycji  przygotowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

    Informacjom o życiu i działalności Kardynała towarzyszył wybór ilustracji i filmów, prezentowanych publicznie po raz pierwszy,  bezcenne pamiątki z nim związane, jego szaty i naczynia liturgiczne  liturgiczne.   „….16.10.2021 r w 43 rocznicę wyboru papieża Polaka, dzięki życzliwości Pani Marii Patynowskiej, w gronie osób środowiska medycznego mieliśmy okazję zwiedzić wystawę: „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.   Prezentowane na wystawie  po raz pierwszy pamiątki- przedmioty jak zegarek, brewiarz, różaniec, części garderoby, ornaty, zdobiona infuła z Najświętszym Sercem, które przenikają białe i czerwone promienie nasuwające skojarzenie z obrazem inspirowanym wizją św. Faustyny , zdjęcia z okupacji, dokumenty, korespondencja prowadzona przez Kardynała z papieżem Janem Pawłem II, album milenijny, korespondencja z gen. Jaruzelskim , materiały filmowe ze zbiorów IPN pozwalają pełniej odkrywać  osobę błogosławionego Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, jego niezłomne zaangażowanie w każdą rolę , którą przyszło mu wypełniać, jego pokorne przyjmowanie woli Bożej z umiejętnością wyrażania wdzięczności za czas uwięzienia i jego duchowe owoce . Ogromną wartością wystawy są liczne cytaty z wypowiedzi, listów pasterskich, przemówień i książek mające charakter ponadczasowy i wskazujące jak każda grupa społeczeństwa i każda dziedzina życia była bliska Prymasowi Tysiąclecia, i jak bardzo ważna była troska o kondycję duchową i moralną w budowaniu jedności i siły Narodu.  I na każdym kroku wołanie o prawdę, o „królestwo miłości Bożej i pokoju „a wszystko z bezgraniczną ufnością i zawierzeniem Matce Boże, która wydaje się być najlepszym lekarzem: „Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce- krwi i miłości, stopy oparcia, oczy -światła, usta – pokarmu. (…) Szukajmy u Niej ratunku i pomocy. Ona najpierw samemu Bogu była pomocą” Powierzchnia tej czasowej wystawy nie jest duża, ale wartość przedmiotów i treści wydaje się nie mieć granic….”

Zwiedzanie wystawy było okazją do poznania nauczania bł. Prymasa Tysiąclecia, poprzez poznanie mało znanych wypowiedzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego.