9.09.2021 Błogosławieni ubodzy w duchu-Prymas Stefan Wyszyński

W czwartek 9.09.2021rozpoczął się nowy roczny cykl spotkań dla Środowiska Medycznego Świętej Rodziny 2021/22 – pt. OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW – DUCHOWA DROGA TAKŻE DLA MEDYKÓW. (Wg duchowości bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Róży Czackiej)

Pierwsze wrześniowe spotkanie pt. – BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU – BŁ. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI   rozpoczęła jak zawsze o godz. 19: 00 – MSZA ŚWIĘTA z HOMILĄ Ks. Andrzej Mazańskiego w  Kościele Św. Rodziny na Zaciszu:

Dziś zaplanowaliśmy by bardziej przyjrzeć się, co oznacza to pierwsze błogosławieństwo, które zgromadziło wokół Pana Jezusa tłumy na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3) Pragniemy przyjrzeć się też postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, próbując dostrzec to błogosławieństwo w Jego życiu, moc tego błogosławieństwa, owocność, działanie.  Najpierw chciałbym odwołać się o do słów, z liturgii godzin. Dokładnie tydzień temu w ramach godziny czytań, były rozważane teksty zaczerpnięte z tekstów jednego z doktorów Kościoła św. Leona Wielkiego Papieża. Były to teksty o błogosławieństwach. Tam, podaje on bardzo ciekawą dla nas tu obecnych myśl, że Pan Jezus bardzo świadomie celowo, gromadził ludzi, czyniąc znaki i cuda uzdrawiając. Był to taki sposób, z jednej strony bardzo przekonywujący, dla tych, którzy z różnymi swoimi dolegliwościami przychodzili do Niego i przekonywujący w tym sensie, że doświadczali, że Bóg to moc, moc uzdrowienia. To bardzo konkretny sposób by zetknąć się z działaniem Bożej Mocy, wyrażonej Bożej Miłości, tej która przychodzi przez Jezusa Chrystusa. To bardzo pociągało i przemawiało do tych, którzy szli za Jezusem. Papież Leon mówi, że Pan Jezus gromadząc tłumy pragnął nie tylko tego zewnętrznego, fizycznego uzdrowienia ze wszystkich chorób i dolegliwości, chociaż to czynił, ale pragnął nie tylko tego. Pragnął – jak to powiedział Papież Leon – życia wzniosłą nauką, nauką, która by dotykała serca ludzkiego i pozwalała, aby mogło się dokonać duchowe, wewnętrzne uzdrowienie, duchowe uzdrowienie, duchowa przemiana.  W tym znaczeniu jak słyszymy wzniosła nauka, to wydaje się nam taka teoretyczna daleka od życia, taka nie do zrozumienia. Ciekawe, że papież Leon tego określenia używa właśnie w takim kontekście; takie słowa, taka nauka, która dotykając naszych serc, umysłów, sprawia, że zbliżamy się do nieba, wchodzimy w rzeczywistość królestwa Bożego… 

O godz. 20: 00 – wysłuchaliśmy godzinnej refleksji pana  PIOTRA KORDYASZA autora książki pt. „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

cz.1 .

cz.2

cz.3

  

cz.4

cz.5.

Każdy uczestnik spotkania  otrzymał materiały formacyjne, z wypowiedziami Prymasa:

Prymas Tysiąclecia błogosławieni ubodzy w duchu