26.09.2021 Publikacje lekarzy na XXVI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie

XXVI Targi Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, umożliwiły promocję książek

wydanych z inicjatywy środowiska medycznego. Na stoisku nr 13. Wydawnictwa Sióstr Loretanek , w obecności s. Stefanii Grażyny Korbuszewskiej, przełożonej generalnej zgromadzenia od 10 lat, autorki dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii  oraz mgr farmacji Aleksandra Dziubak prezentowały książkę pt. Zanim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy (WSL, 2021) oraz notatki duchowe Piotra Sawickiego pt. Chcę do nieba  (WSL, 2021 ) 

Była okazja do składania autografów autorskich i rozmów z zainteresowanymi nowymi publikacjami WSL we współpracy z lekarzami.

29.04.2020 Zanim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy.

Chcę do Nieba

Inną książką opublikowaną w WSL była pozycja dr n. med. Alicji Moszczyńskiej Kowalskiej pt. Gdy tylko spojrzy niebieskie oko ( WSL, 2019) o życiu prof. Kazimierza Noiszewskiego , ojca patronki OM KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej.

Nowa publikacja „Gdy tylko spojrzy NIEBIESKIE OKO..”

Książki były także promowane na stoisku nr 73. Tygodnika Idziemy , za zgodą redaktora naczelnego ks. Henryka Zielińskiego w towarzystwie dziennikarza i publicysty Radka Molendy , związanego  z „Idziemy” od pierwszego numeru tygodnika,  z racji na wieloletnią współpracę Prezes OM KSLP  dr Grażyny Rybak z  redakcją Idziemy i publikowanie rubryki medycznej .