28.06.2021 Sprzeciw KSLP wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego na bazie tzw. Raportu Matica.

Sprzeciw Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wobec stanowiska

Parlamentu Europejskiego, odnoszącego się do treści tzw.  Raportu Matica. Sprzeciw KSLP wobec stanowiska Parlamentu Europejskiego odnoszacego się do tzw Raportu Matica ) 

W związku z uchwaleniem dn. 24. 06 2021r. przez Parlament Europejski ideologicznej rezolucji opracowanej na bazie tzw. „Raportu Matica”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) wyraża sprzeciw wobec zawartych w nim treści stanowiących poważne, niepokojące zagrożenie dla życia polskich dzieci, zdrowia matek i rodzin, wolności sumienia personelu medycznego i jakości opieki medycznej.

Znajduje się tam propozycja uznania aborcji jako formy opieki medycznej, do której matka danego dziecka ma mieć prawo, zarówno w kontekście utrzymania jej tzw. zdrowia reprodukcyjnego jak i stanowiącego tzw. „prawo człowieka”. Pomija się jednak fakt, że aborcja dziecka może stanowić jednocześnie zagrożenie dla somatycznego i psychicznego zdrowia matki w wielu przypadkach, co pozostaje też w sprzeczności z zasadą bioetyczną lekarza „Primum non nocere” (Przede wszystkim nie szkodzić). Aborcja i antykoncepcja wg raportu mają być też dostępne dla dziewcząt bez zgody rodziców, a ich wychowanie ma obejmować indoktrynacyjne, wulgarne formy edukacji seksualnej pod hasłem działań prozdrowotnych.

Aborcja, czyli prenatalne zabójstwo dziecka, to brutalna przemoc wobec godności i świętości życia istoty ludzkiej w najwcześniejszej fazie jej rozwoju. Hańba, jakiej dopuścili się lekarze niemieccy wykonując eksperymenty medyczne i paramedyczne na więźniach obozów koncentracyjnych i własnoręcznie dokonując zabójstw między innymi   poprzez wstrzykiwanie fenolu do serca   nie może być kontynuowana dzisiaj w relacji do nienarodzonych dzieci.

Karygodna jest propozycja zniesienia prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, aby uniemożliwić osobom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu bezbronnego dziecka. Odmowa aborcji przez lekarza ma być kwalifikowana jako odmowa udzielenia opieki medycznej i może być zagrożona poważnymi konsekwencjami prawnymi. Ograniczanie dostępności klauzuli sumienia dla osób wykonujących zawody medyczne jest sprzeczne zarówno z chrześcijańskim systemem wartości, jak i naturalnym prawem oraz pochodzącymi od czasów Hipokratesa zasadami etyki i deontologii lekarskiej. Nie można zgodzić się na próby ograniczania dostępności klauzuli sumienia dla członków zespołów medycznych. Wolność sumienia lekarzy, pielęgniarek, położnych stanowi podstawę ich zawodowej autonomii, gwarancję przestrzegania sumienia pacjentów, warunek wzajemnego zaufania lekarza i pacjenta, skuteczności profilaktyki, diagnostyki i terapii.

Proponujemy, aby zamiast zamachów na ludzkie życie, na powołanie lekarskie i zasady lekarskiej etyki zawodowej podejmować na forum europejskim działania wyrażające troskę o zdrowie i pełne życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, o odpowiednie warunki dla rozwoju i funkcjonowania rodzin oraz harmonijny rozwój społeczeństw w poszanowaniu dla praw i systemów wartości ich członków.

Zagadnienia, które były podnoszone na forum Parlamentu Europejskiego zostały ustalone w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej jako należące do jurysdykcji państw członkowskich. Obecne działania trudno odebrać inaczej niż jak próbę pogwałcenia ich suwerenności.

Przekazujemy serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania tym polskim posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec agresywnej ideologii raportu.  Reprezentowali w ten sposób nasz kraj zgodnie z poglądami znacznej większości jego mieszkańców, z ponad tysiącletnią chrześcijańską wiarą oraz legislacyjną linią jego konstytucyjnych organów uwzgledniającą prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wolność sumienia personelu medycznego, w odpowiedzialny sposób uwzględnili prawo naszego kraju do suwerennego stanowienia zasad obejmujących kwestie prokreacji, seksualności i wychowania.

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii, prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,

oraz vice prezesi:

Prof. dr hab. Alina Midro, specjalista w zakresie genetyki klinicznej,

Prof. dr hab. Bogdan Chazan, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii.

Warszawa, 28 czerwca 2021 roku.