23.06.2021 Módlmy się wspólnie o odrzucenie Raportu Matica

Módlmy się o całkowite odrzucenie raportu Freda Matića w sprawie „zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych” ponieważ celem tego raportu jest zdefiniowanie aborcji jako „prawa człowieka” i zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do niej w poszczególnych państwach  członkowskich.

  1. Jako lekarze protestujemy wobec zakłamywania w Raporcie posła Matića prawdy naukowej o biologicznej istocie kobiecości oraz atakowaniu godności kobiety, jej genetycznie ukierunkowanej naturalnej seksualności i zdolności do macierzyństwa
  2. Nie zgadzamy się na działania prowadzące do niszczenia wyjątkowości kobiet jako matek poprzez propagowanie antykoncepcji i aborcji.
  3. Uznajemy za szkodliwe zdrowotnie ignorowanie współczesnej nauki o zdrowiu i farmakologii oraz pomijanie promocji wiedzy na rzecz preferowania aborcji i antykoncepcji jako jedynej opcji nieposiadania dziecka.
  4. Kłamstwem jest nazywanie zabójstwa dziecka, żyjącego łonie matki – prawem człowieka.   Zarzecza to opiece medycznej, niszczy zdrowie kobiety, zdolność do macierzyństwa oraz zdrowie całej rodziny.
  5. Raport Matica ignoruje prawo do sprzeciwu sumienia i jest atakiem na wolność sumienia lekarza. Wyjątkowo szkodliwe jest uznanie istnienia klauzuli sumienia a jednocześnie zanegowanie w praktyce jej zastosowania w stosunku do aborcji.

Módlmy się aby nigdy nie doszło do uchwalenia takiego prawa

Od Kilku miesięcy w Parlamencie Europejskim toczą się prace nad raportem na temat „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”, złożonym przez europosła Predraga Freda Matica – socjalistę z Chorwacji. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła raport usiłujący zmienić prawa człowieka, mimo braku akceptacji przez społeczność międzynarodową. Złożono do niego aż 503 propozycje poprawek. Nad nimi głosowała 10.05.2021 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i odrzuciła niebezpieczne pomysły autorów. 11.05 komisja FEMM przyjęła ostateczne brzmienie raportu. Końcowe głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się 24.06.2021