19.06.2021 Dzień skupienia lekarzy w Szymanowie-śladami dr Ewy Noiszewskiej

Pierwszy dzień skupienia lekarzy w Szymanowie, śladami dr Ewy Noiszewskiej, przypadł 19.czerwca 2021 akurat w sto drugą rocznicę przyjazdu dr Bogumiły Noiszewskiej, przyszłej s. Ewy – 18.06.1919 r.do Szymanowa na Rekolekcje Kandydackie.  Spotkanie rozpoczął wykład s. Benedykty , w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Niepokalanek, pt: DO TANGA TRZEBA DWOJGA, CZYLI O REZONANSIE SERCA BŁ. EWY NOISZEWSKIEJ.

„…W wykładzie siostry Bernadety o bł. Ewie szczególnie zwróciło moją uwagę rozważanie o pokorze jako o prawdzie życia. Ważnym akcentem dla mnie było też podkreślenie owocności mojego życia dla drugiego człowieka, aby mówiąc za błogosławioną;  <nie zepsuć planu Bożego> … 

Siostra Ewa szukała w Zgromadzeniu  „wysokiej miary codziennego życia”  zastanawiała się  jak kochać,  jak szukać Woli Bożej? Miała pragnienie dobra dla drugiego człowieka, rozważała: „czego Pan Bóg dziś ode mnie wymaga?”   Wspólne z duchowością zgromadzenia, widocznym u założycielki bł. Marceliny Darowskiej,  był jej kierunek pracy wewnętrznej : „Pokora i prawda” 

S. Ewa znalazła sposób na rozeznawanie Woli Bożej- rachunek sumienia :

s. Ewa – nieustanna autorefleksja , wybrane lektury polecone przez kierownika duchowego,  wychowanie patriotyczne .

W kaplicy Matki Bożej Jazłowieckiej  o godz. 12:30 Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks dr Arkadiusz Zawistowski odprawił w intencji lekarzy KSLP Mszę św. HOMILIA :

Opowieści z historii Domu Generalnego ,Krzyża Słonimskiego oraz Matki Generalnej i Kandydatki Niepokalanek s. Ewy.