26.03.2021 Apel do strajkujących lekarzy rezydentów

Od 22.03.2021 trwa zapowiadany przez Porozumienie Rezydentów protest- strajk lekarzy rezydentów, w formie tygodniowego zwolnienia, związany z nieodpowiednią ich zdaniem reakcją resortu zdrowia. Mazowiecki Oddział KSLP wystosował apel do kolegów: APEL lekarzy OM KSLP do strajkujacych lekarzy REZYDENTÓW 26.01.2021

APEL DO STRAJKUJĄCYCH LEKARZY REZYDENTÓW

Drodzy Lekarze Rezydenci!

Praca lekarza to misja, którą wybraliście wiedząc, że wymaga poświęcenia i oddania choremu człowiekowi.  A zatem nie można zdezerterować. Rozumiemy Wasz trud, ale wzywamy do szukania innych niż strajk, form negocjacji z Ministrem Zdrowia. Prosimy o natychmiastowy powrót do opieki nad pacjentami, którzy w okresie trzeciej fali pandemii Covid 19 znaleźli się w niespotykanie trudnej sytuacji zagrożenia zdrowia. Odejście od łóżek pacjentów, dla osiągniecia własnych celów zaprzecza etosowi lekarza.

Porozumienie Rezydentów ogłosiło, że: „w poniedziałek 22.03.2021 rozpoczyna się protest lekarzy rezydentów, ze względu na nieodpowiednią reakcję resortu zdrowia na epidemię COVID-19 oraz decyzje resortu zdrowia, który nie odwołał z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla tych, którzy zdali już test pisemny. Ten tygodniowy protest, w formie udania się na zwolnienia lekarskie nie rozwiąże problemu, natomiast pogorszy sytuację opieki nad pacjentami. Strajk podrywa zaufanie do zawodu lekarza i jest nieuczciwy wobec pracujących kolegów i pacjentów. Zwolnienie lekarskie musi być uzasadnione. Lekarz nie może domagać się poprawy warunków swojej pracy oraz wynagrodzenia kosztem pacjentów. Art. 2.2.KEL mówi, że: „Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Nie jest zgodne z Etyką Lekarską, że tysiące lekarzy rezydentów wspierających do tej pory pacjentów i polski system opieki zdrowotnej nagle w wyjątkowo trudnej sytuacji odchodzi od łóżek ciężko chorych ludzi!

Wspierajcie najbardziej przeciążonych kolegów, ale bez nagabywania ich do naruszania kodeksu etyki zawodowej i przerywania opieki nad pacjentami. Art. 73 KEL przypomina, że: Lekarz decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowiązku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielenie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia.

 Apelujemy do strajkujących Kolegów Rezydentów: przerwijcie strajk przynoszący wstyd środowisku lekarskiemu. Wierzymy w Waszą ludzką odpowiedzialność za pacjentów.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego,  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich bł. dr Ewy Noiszewskiej

  1. dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes OM KSLP
  2. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Vice-Prezes
  3. dr Marzena Grzybowska, specjalista neurologii, sekretarz
  4. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii, delegat OM KSLP
  5. dr Krzysztof Chabros, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii

oraz

  1. dr Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych
  2. dr Danuta Życieńska, specjalista diabetologii
  3. dr Anna Szopa Tyszecka, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
  4. dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
  5. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii