25.03.2021 Dzień Świętości Życia

Dziś w Dniu Święta Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2021 r obchodzimy w Polsce 23 Dzień Świętości Życia. Zawdzięczamy go słowom Św. Jana Pawła II z Encykliki Evangelium vitae (25.03.1995r.): „proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja” W odpowiedzi na apel Papieża Jana Pawła II Episkopat Polski uchwalił w 1998 r., że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca co roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  27.08.2004 r. ustanowił natomiast Narodowego Dnia Życia w dniu 24.marca. Dziś szczególnie radujemy się z wyroku Trybunału Konstytucyjnego 22.X.2020 r, w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II, w roku 100 rocznicy Jego urodzin, który orzekł, po 3 latach oczekiwania o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji: Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją.  

Dziś można włączyć się w modlitewną duchową adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone aborcją. Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987r. została przeniesiona do Polski a pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.  Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w roku:

  • 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
  • 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie następującego formularza :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CmGZ926kAoFsI_e7dpdTg-oYsGt6iC3zAY97E_Mnaji6lQ/viewform

W tym roku dzień 27.01. 2021 stał się także ważnym dniem dla ochrony życia w Polsce, ponieważ po licznych protestach, strajkach ulicznych, opublikowano z opóźnieniem pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony życia. Jako lekarze, matki i ojcowie, dla których troska o zdrowie i życie każdego dziecka, także chorego jest powołaniem w codziennej pracy dziękujemy dziś za te wydarzenia Bogu Dawcy Życia.  TK w opublikowanym na swojej stronie pisemnym uzasadnieniu wyroku z 22.X.2020 dotyczącego przesłanki eugenicznej, podtrzymał stanowisko, że: „życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju” Zgodnie z Konstytucja RP – zakres ochrony życia został po długim oczekiwaniu zwiększony.