20.03.2021 Dzień 1. wielkopostnych rekolekcji służby zdrowia

Tegoroczne  Rekolekcje Wielkopostne pt. „NIE UMRZEĆ ZA ŻYCIA”, rozpoczął Mszą świętą w Auli Kurialnej przy Katedrze Praskiej ks. dr hab. Robert Skrzypczak, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, magister psychologii. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks. dr Arkadiusz Zawistowski zapowiedział intencję specjalną Mszy św. 20.03. za chorych na Covid -19 a  zwłaszcza dr Krzysztofa Kuropatwę i dr n.med. Alicję Moszczyńską Kowalską oraz jej męża Henryka.

 

Homilia- Konferencja- ks. dr hab. Robert Skrzypczak:

 

 

 

 

 

 

 

Rekol.Sł.Zdr.Homilia 20.01 2021 ks. prof. Robert Skrzypczak cz 1.

 

Dr Marzenna Koszańska , vice -prezes  OM KSLP wspólnie z prof. Bogdanem Chazanem vice-prezesem KSLP, wręczyli w imieniu lekarzy list gratulacyjny  ks. dr Arkadiuszowi Zawistowskiemu z okazji wyboru na druga kadencję posługi Duszpasterza Krajowego Służby Zdrowia:

Gratulacje dla Krajowego Duszpasterza Sł. Zdrowia 11.03.2021