19-25.03.2021 Dołączmy do tygodniowej modlitwy o ochronę życia

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zainicjowało tydzień modlitw o ochronę życia. Modlitwa wielu środowisk pro life rozpocznie się w liturgiczną Uroczystość Świętego Józefa 19 marca a zakończy się 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. 

Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem wydarzenia zaproponował  formę udziału w tej codziennej. Będzie się składać z rozważania fragmentów listu apostolskiego O. Franciszka „Patris corde” (Ojcowskim sercem) https://diecezja.waw.pl/7257  oraz odmówienia litanii do św. Józefa i modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”. Do każdego dnia przypisana jest inna szczegółowa intencja:

  1. o odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością i solidarność z rodzinami otrzymującymi trudną diagnozę prenatalną dla ich dzieci
  2. o zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa
  3. o prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej eugeniki,
  4. o respektowanie przez polityków prawa Bożego
  5. o rozwój hospicjów perinatalnych
  6. o prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów, oraz dziennikarzy i ludzi mediów
  7. o opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci.

Do modlitewnej inicjatywy można się zapisać na stronie https://pro-life.pl/zazyciem/ oraz telefonicznie pod nr 12 311 02 60. Broszurę z rozważaniami można pobrać ze strony internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówić telefonicznie w formie drukowanej.

W ramach codziennej modlitwy jest propozycja odmawiania Litanii do św. Józefa, którą  ułożył św. Jan Pawła II i jest zaczerpnięta z encykliki Evangelium vitae:

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/2.html

Można także w tych dniach rozważać POSYNODALNĄ ADHORTACJĘ APOSTOLSKĄ –  AMORIS LAETITIA- RADOŚĆ MIŁOŚĆI –  OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA:

http://www.poradnictwo.gda.pl/images/media/pliki_pdf/AmorisLaetitia.pdf