11.02.2021 Gratulacje dla Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia

Zarząd OM KSLP napisał list gratulacyjny w związku z wyborem 11.03.2021 r. ks. dr Arkadiusza Zawistowskiego na drugą pięcioletnią kadencję Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, podczas 388 Zebrania  Plenarnego KEP.  Radością dla nas jest  fakt, że ks. Arkadiusz, nasz opiekun duchowy i asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy,  z diecezji warszawsko-praskiej, kapelan Szpitala Bródnowskiego, pełniący funkcję Krajowego Duszpasterza już od pięciu lat został ponownie nominowany do tej funkcji.

Czcigodny Księże Arkadiuszu, nasz drogi Duszpasterzu,                                             Warszawa 11.03.2021

serdecznie gratulujemy nominacji w dniu 11.03.2021 r. na Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia! Przyjmujemy ten wybór biskupów 388 Zebrania Plenarnego KEP jako prezent dla nas lekarzy, w dniu 47 rocznicy narodzin dla nieba polskiej położnej sł. bożej Stanisławy Leszczyńskiej (8.05.1896-11.03.1974), która z troską pochylała się nad każdym ludzkim życiem. 

Czcigodny Duszpasterzu, mamy świadomość, że ten zaszczytny wybór na Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia jest dla Księdza Kapelana równocześnie trudnym zadaniem w zakresie koordynowania działań i monitorowania sytuacji na terenie całej Polski w połączeniu z pracą w szpitalu. Jako Oddział Mazowiecki KSLP, najbliższy lokalnie podległy Duszpasterzowi na terenie Diecezji Praskiej, pragniemy wspierać działania Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia w opiece duszpasterskiej nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Jesteśmy wdzięczni, doświadczając w minionych latach, że Ksiądz Duszpasterz współpracując ze środowiskiem medycznym towarzyszył nam w wielu sytuacjach w zdrowiu, w chorobie i w różnych okolicznościach życiowych podejmując trudy towarzyszenia nam w naszej pracy i w chrześcijańskiej posłudze służby życiu; ochronie życia fizycznego i duchowego.  Potrzebujemy Księdza obecności i wsparcia duchowego w nieustannym kształceniu naszego medycznego ducha. Dziękujemy za wszystkie organizowane dla nas dni skupienia, sesje duchowości, rekolekcje, wykłady i konferencje duchowo-etyczne. Współczesne zdobycze z zakresu medycyny i stosowane eksperymenty medyczne, proponowane procedury, niosą ze sobą często wielkie zagrożenie dla jednostek i całych społeczeństw. Duszpasterstwo służby zdrowia czuwa nad tym, aby działania medyczne osiągnęły należytą mądrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra każdego człowieka. Codzienne doświadczanie zjawiska choroby, terapii, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza oraz całego personelu medycznego wobec chorego, stawiają nas nieustannie wobec problemów religijnych, refleksji etycznych i duszpasterskich. Mamy nadzieję, że Księdza posługa zaowocuje w życiu duchowym i zawodowym każdego z nas.  Jeszcze raz z całego serca gratulujemy Księdzu wyboru i cieszymy się na kolejne lata naszej współpracy.

 Z poważaniem Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Gratulacje dla Krajowego Duszpasterza Sł. Zdrowia 11.03.2021