24.02.2021 Walne Zgromadzenie Wyborcze OM KSLP

Wielokrotnie przekładane ze względów epidemicznych Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Mazowieckiego KSLP, bł. dr Ewy Noiszewskiej,  zwołano z zachowaniem reżimu sanitarnego na 24.02.2021r. o godz. 19:00 Program spotkania :

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO 24.02.2021

 

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrano vice Prezes OM KSLP dr Marzennę Koszańską, która  poprowadziła spotkanie wyborcze. Prof. Bogdan Chazan, prezes OM KSLP w latach 20216 -2021 zdał sprawozdanie z działalności oddziału.

 1. Sprawozdanie z działalności OM KSLP 2016-2017
 2. Sprawozdanie z działalności OM KSLP 2018-2019
 3. Sprawozdanie z działalności OM KSLP w 2020 r

Sprawozdania przedstawiali także: skarbnik, delegat oraz komisja rewizyjna.

 

Sprawozdanie z działalności Delegata OM KSLP 2016, 2020

Skład nowego Zarządu KSLP OM na lata 2021-2024: 

 • dr Grażyna Rybak, Prezes
 • dr Marzenna Koszańska, zastępca Prezesa
 • dr Marzena Grzybowska, sekretarz
 •  dr Maria Balcerzak, skarbnik
 • dr Krzysztof Chabros,  członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • prof. Bogdan Chazan
 • dr Maria Kozera

Delegaci na walny zjazd:

 • dr Katarzyna Andree -Łapińska
 • dr n. med. Małgorzata Kępińska

Nowo wybrana Prezes Zarządu  dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, pełniąca dotychczas funkcje delegata oddziału,  zaproponowała i ustanowiła kol. Krzysztofa  Żochowskiego, stud.VI roku WUM  koordynatorem  Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy.   

Bezpośrednio po wyborze dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP na lata 2021-2024 powiedziała:  „Bardzo dziękuje za wybór, dziękuję, za to wszystko co we mnie dostrzegacie wybierając mnie na Prezesa, postaram się nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować panu Prof. Bogdanowi Chazanowi za 4,5 letnią kadencje i ogromny wkład i zaangażowanie w rozkwit Oddziału Mazowieckiego. Za twórczą i bardzo owocną współpracę w ramach zarządu. Bardzo wiele osobiście nauczyłam się od Pana Profesora i ufam, że to pomoże mi w dobrym wypełnieniu funkcji Prezesa. …””  Słowa Prezes OM KSLP Grażyny Rybak po wyborze 24,02.2021