24.02.2021 Wybory Prezesa i Zarządu Oddziału Mazowieckiego KSLP

Zarząd OM KSLP zaprasza wszystkich członków OM KSLP oraz chętnych, do wspólnych działań w ramach Katolickiego Stowarzyszenia lekarzy Polskich ,na spotkanie wyborcze do Sali Konferencyjnej  Akademika Praskiego przy ul. Floriańskiej 3. w IV środę lutego 24.02.2021

18:00 Msza święta w Katedrze Praskiej

19:00 Spotkanie wyborcze Akademik Praski

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO 24.02.2021

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO ODDZIAŁU   MAZOWIECKIEGO

KATOLICKIEGO    STOWARZYSZENIA   LEKARZY   POLSKICH

Zwołanego na 24.02.2021r.

 I-szy termin g. 19.00

II-gi termin g. 19.20

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez dotychczasowego Prezesa O/M
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Sekretarza (osoby protokołującej) Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz osób liczących głosy.
 5. Sprawozdania z działalności:
 6. Zarządu i Delegatów OM KSLP
 7. Skarbnika OM KSLP
 8. Komisji Rewizyjnej OM KSLP
 9. Głosowanie:

– za przyjęciem/ odrzuceniem sprawozdania z działalności Zarządu

– za przyjęciem/ odrzuceniem sprawozdania -rozliczenia Skarbnika

– za przyjęciem/ odrzuceniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 1. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa OM KSLP w następnej kadencji.
 2. Głosowanie i wybór nowego Prezesa- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
 3. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu OM KSLP (3-5 osób)

10.Głosowanie nad kandydaturami.

 1. Zgłaszanie kandydatur do reprezentowania OM KSLP (wybór delegatów- 2 osoby)
 2. Głosowanie i wybór delegatów.
 3. Głosy wolne.
 4. Głos nowo wybranego Prezesa i ew. przedstawienie ukonstytuowanego zarządu.
 5. Zakończenie Walnego.