Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze,  proszę  przyjąć, wraz  ze słowami JE Bp Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEP, świąteczne życzenia od zarządu Mazowieckiego Oddziału KSLP:  Spokojnych, wesołych i zdrowych pomimo epidemii Świąt. Pokrzepienia  błogosławieństwem Bożego Dziecięcia.

Bogdan Chazan