Prof.dr.hab.n.med Anna Liberek – wobec eugenicznego stanowiska ZG PTP z 26.X.2020

Pani prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej z  Gdański ego Uniwersytetu Medycznego, następnego dnia po tym jak ZG  PTP opublikował  stanowisko, w którym domaga się legalnej aborcji w przypadku rozpoznanej prenatalnie ciężkiej wady rozwojowej, napisała  list

do  prof. dr hab. Barbary Kamińskiej, Przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego , obronie życia dzieci i etyki  lekarskiej. List przesłano do ZG PTP.

27.X.2020 list do ZG PTP prof.Anna Liberek

Szanowna Pani Profesor;

Zwracam się z prośba o skreślenie mnie z listy członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego O. Gdański. Decyzja moja jest podyktowana oficjalnym stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ws orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020.

Mój światopogląd nie powala mi na zaakceptowanie stanowiska prezentowanego przez ZG PTP i nie pozostaje mi nic innego jak zrezygnować z członkostwa w PTP

Uważam, że rolą pediatrów jest ochrona wszystkich dzieci, również tych z niepełnosprawnością, niezależnie od etapu ich rozwoju. Dlatego, stanowisko ZG PTP sprzeciwiające się ograniczeniu aborcji eugenicznej, uważam za całkowicie niezrozumiałe i niewłaściwe. Ponadto mam pełną świadomość i posiadam odpowiednią wiedzę, że przytłaczająca większość aborcji dotyczy dzieci z trisomią 21 i nie uważam, że stwierdzenie tej wady genetycznej jest wystarczającą przesłanką do przeprowadzenia aborcji.

Ponadto w stanowisku ZG PTP znajdują się stwierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym i nieuprawnione, mówiące o penalizacji aborcji, zmniejszeniu dostępu do opieki położniczej i perinatalnej dla wszystkich, czy wreszcie o niekontrolowanym wzroście zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek i dzieci. W moim przekonaniu stwierdzenia te są nieuprawnione na gruncie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja o decyzji TK znana była od godzin południowych dnia 22.10.20 r., a   reakcja  ZG PTP (oficjalny sprzeciw) datowana jest na dzień 26.10.20 r., a więc już 4-ty dzień „protestów”, których charakter i poziom zachowania się uczestników w żaden sposób nie wskazuje na pobudki humanitarne kierujące manifestantami. Wznoszone hasła, okrzyki, transparenty (niesłychanie wulgarne i  często wyczerpujące znamiona „mowy nienawiści”) jednoznacznie podkreślają polityczny charakter tych wystąpień. Także przywódcy „Strajku Kobiet” jasno i  jednoznaczne przedstawiają żądania o charakterze politycznym dotyczące dymisji Rządu i wprowadzenia aborcji na życzenie.

W związku z tym, nie mogę swoją postawą wyrażać poparcia dla  tego typu działań i proszę o skreślenie mnie z listy członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, Gdański Uniwersytet Medyczny