7.XI.2020 List otwarty pediatrów wobec stanowiska ZG PTP domagającego się legalności aborcji eugenicznej.

Jesteśmy wstrząśnięci stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które zakwestionowało wyrok TK z 22.X.2020, wyrażając “stanowczy sprzeciw” wobec stwierdzenia nielegalności przesłanki pozwalającej na zabicie dziecka w prenatalnej fazie jego rozwoju, w przypadku, gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

 1. Nie do przyjęcia jest popieranie aborcji eugenicznej przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami rozwojowymi, troszczyć się o ich maksymalnie najlepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców a jednocześnie popierać aborcję najciężej chorych dzieci. Naszą rolą jest leczenie i profilaktyka chorób, poszukiwanie skutecznych terapii a nigdy wspieranie działań eugenicznych i prenatalnej eutanazji, sprzecznych z naszym powołaniem.
 2. Śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi wywołana przed jego narodzeniem przez lekarza w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby rozpoznanej prenatalnie. Pomoc medyczna poczętemu choremu dziecku nie polega na odebraniu mu życia i narażeniu na dodatkowe cierpienie podczas aborcji. Nierzadko diagnoza prenatalna nie pokrywa się z rozpoznaniem jednostki chorobowej po urodzeniu. Obserwacja wewnątrzłonowa rozwoju, urodzenie dziecka, nawet ciężko chorego, pozwala badać, diagnozować, leczyć, rehabilitować, wysnuwać wnioski, rozeznawać przyczyny, wdrażać profilaktykę.
 3. Decyzja o przerwaniu życia ciężko chorych dzieci w okresie ich rozwoju wewnatrzłonowego nie może być uzależniona, od jakichkolwiek „konsultacji eksperckich”, na których brak skarżą się sygnatariusze stanowiska PTP. W zarządzie PTP niewątpliwie zasiadają wysokiej klasy eksperci od leczenia dzieci, natomiast prawo do życia nie podlega ocenie żadnych „ekspertów”. I to właśnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Żaden lekarz nie ma prawa być ekspertem od zabijania pacjentów w najwcześniejszej fazie rozwoju.
 4. Aborcja, także prawnie zalegalizowana, narusza Kodeks Etyki Lekarskiej, angażując personel medyczny do zabójczej procedury, zamiast zgodnie z przysięgą lekarską do troski o życie i zdrowie dziecka oraz matki.
 5. Absurdalne jest stwierdzenie zarządu PTP, że wyrok Trybunału „nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci”! Czy aborcja chorego dziecka chroni jego życie? Wyrok TK może uratować codziennie życie trojgu dzieciom w naszym kraju (ponad 1000 /rok)
 6. Sugestia PTP, że po wyroku TK nastąpi brak dostępu do badań prenatalnych i opieki perinatologicznej jest niezgodna z prawdą. W okresie wewnątrzłonowym życia dziecka po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego diagnostyka nie będzie stosowana w celu podjęcia decyzji o aborcji. Wyrok TK nie zmienia zasad opieki nad dzieckiem w okresie prenatalnym. Podstawowe badania prenatalne są dostępne i wykonywane standardowo u każdej ciężarnej, umożliwiając wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia chorego dziecka, zgodne najnowszymi osiągnięciami medycyny.
 7. Decyzje TK chroniące życie dzieci z wadami rozwojowymi nie są, jak głosi PTP: „szkodliwe dla zdrowia publicznego” Przeciwnie, to „usuwanie choroby” przez eliminację chorego szkodzi, bo zadaje śmierć dziecku, uszkadza zdrowie matki i hamuje rozwój medycyny. Naukowe poszukiwanie różnych terapii, by przynieść choremu ulgę w cierpieniu jest motorem postępu w medycynie. Dzięki wczesnej diagnostyce możliwe jest leczenie bardzo ciężkich wad rozwojowych w okresie życia wewnątrzmacicznego–wad serca, przepukliny przeponowej, wodogłowia, wodonercza, choroby hemolitycznej płodu i innych. Wdrażane są terapie genowe. Rdzeniowy zanik mięśni – SMA (efekt mutacji w genie SMN1), do czasu wprowadzenia skutecznej terapii farmakologicznej (Nusinersen), był najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do drugiego roku życia.
 8. Zdumiewające jest, że Zarząd PTP obawia się, że prawny zakaz aborcji eugenicznych „przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji”. Aborcja, legalna czy nielegalna, obecnie coraz częściej farmakologiczna jest śmiertelna dla dziecka. Jest również przyczyną powikłań ginekologicznych i ogólnoustrojowych u matki, wtórnej niepłodności i zaburzeń psychicznych (zespół poaborcyjny). Większa dostępność aborcji w populacji to gorszy stan zdrowia kobiet. Aborcja niesie za sobą większe zagrożenie dla zdrowia kobiety niż poród.
 9. Nieuzasadnione jest przewidywanie przez PTP „niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek”. Urodzenie chorego dziecka, nie oznacza bezwarunkowo powikłań u ciężarnej.  To nie matka jest zagrożona ryzykiem zgonu rodząc dziecko z wadą, ale jej dziecko i to ono powinno otrzymać opiekę medyczną.
 10. Kuriozalne twierdzenie zarządu PTP, że zakaz skracania życia chorym dzieciom, potwierdzony wyrokiem TK – „zaprzecza dorobkowi ostatnich 40 lat polskiej medycyny rozrodu, neonatologii i pediatrii” to pogarda dla pracy pediatrów, neonatologów oraz osiągnięć klinicznych i naukowych w ramach Oddziałów Patologii Ciąży i Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Technika aborcji nawet najbardziej wyrafinowana, nie może być zaliczana do dorobku tych dziedzin medycyny. Logika skracania życia śmiertelnie chorym prowadzi do usankcjonowania eutanazji, nie tylko chorych dorosłych, ale także dzieci, jak ma to już miejsce w niektórych krajach, gdzie kwestionowane jest prawo do życia osób niepełnosprawnych.

Stanowisko PTP jest szokującym zaprzeczeniem istoty zawodu lekarza i zadań pediatrów, jakimi są: zapobieganie, leczenie i ochrona najsłabszych. Stanowisko to sprzeniewierza się statutowym celom PTP którymi są: „szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie”. Polski kardiolog Ryszard Fenigsen (1925−2016) podkreślał: “Działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie”

 1.  dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii  Rezygnacja z członkostwa OW PTP Grażyna Rybak 1.01.2021
 2. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii
 3. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej (Józefów) 
 4. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii (Częstochowa)
 5. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii (Wołomin)
 6. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej (Mysłowice)
 7. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii
 8. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii (Garwolin)
 9. dr Teresa Piętka – Organistko, specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc
 10. dr Grażyna Hofman, specjalista pediatrii
 11. dr Maria Jakubiak, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 12. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii
 13. dr Anna Ryszkowska, specjalista pediatrii
 14. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii
 15. dr Elżbieta Jankowska, specjalista pediatrii
 16. dr Katarzyna Jankowska -Dziadek, specjalista pediatrii
 17. dr Bożena Wojtas, pediatra, specjalista neonatolog (Limanowa )
 18. dr Katarzyna Boguta, w trakcie specjalizacji z pediatrii

7 XI.2020 List otwarty specjalistów pediatrii wobec stanowiska PTP z 26.X.2020 )

list otwarty pediatrów poparli:

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej,                            (pan Profesor przesłał swój list do ZG PTP  11.XI.2020 List do Zarządu PTP prof A. Radzikowski )
 2. prof. dr hab. n. med Bogdan Chazan, spec. ginekologii i położnictwa, Dyr. med. MaterCare International
 3. prof. dr hab. n. med. Irena  Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog
 4. prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, (Gdańsk)                            (pani Profesor przesłała swój list do ZG PTP 27.X 2020 list do ZG PTP prof. Anna Liberek)
 5. dr n. med. Iza  Szczygielska, specjalista pediatrii i reumatologii dziecięcej
 6. dr n.med. Anita Stola , specjalista pediatrii i neonatologii, (Arizona) 
 7. dr Jolanta Podolska, specjalista pediatrii
 8. dr Joanna Goj, specjalista specjalista medycyny rodzinnej
 9. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej, onkolog
 10. dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii , (Wrocław)
 11. dr n. med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, (Wrocław)
 12. dr n.med. Waldemar Gołębiowski, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziec. oraz medyc. paliatyw. (Wrocław)
 13. dr n. med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii (Cieszyn)
 14. dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii  (Wrocław)
 15. dr Karolina Biel-Łojek, specjalista pediatrii (Wrocław)
 16. dr Marcin Krzywdziński, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, (Nowogrodziec)
 17. dr Edyta Jarema, specjalista pediatrii, neonatolog, (Lubań Śląski)
 18. dr Renata Mozrzymas specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog ( Wrocław)
 19. dr Małgorzata Kościelniak, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej (Wrocław)
 20. dr Małgorzata Korolik, specjalista pediatrii i neonatologii (Wrocław)
 21. dr Hanna Konieczna, specjalista pediatra (Wrocław.)
 22. dr n. med. Anna Brodzikowska-Pytel, specjalista pediatrii, alergologii i kardiologii dziecięcej
 23. dr Waldemar Skibiszewski, specj. pediatrii, ordynator Oddz. Pediatrii Głogowski Szpital Powiatowy (Pan Doktor  przesłał list ze swoim poparciem:  Poparcie listu pediatrów wobec stan. PTP dr W. Skibiszewski 20.XI.2020 )
 24. dr Dorota Lachor – pediatra specjalista neonatolog (Limanowa),
 25. dr Iwona Żurek – specjalista pediatra  (Limanowa).
 26. dr  Urszula Szewczyk, specjalista pediatrii , specjalista diabetologii, ( Limanowa )
 27. prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, patomorfolog, UMB, Białystok
 28. prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec, Neurolog Dziecięcy, Białystok
 29. prof. dr hab. n. med.. Stanisław Sulkowski, patomorfolog, UMB, Białystok
 30. dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska, patomorfolog, UMB, Białystok
 31. dr hab. n. med. Marek Baltaziak, patomorfolog, UMB, Białystok
 32. dr n. med. Henryka Sobaniec, stomatolog, Białystok
 33. dr n. med. Wanda Terlecka, specjalista pulmonolog, Częstochowa
 34. dr n. med. Karol Biskupek, specjalista chorób wewnętrznych, Częstochowa
 35. dr n. med. Jacek Brendzel, specjalista pediatra, Częstochowa
 36. dr Ewa Baltaziak, dermatolog, Białystok
 37. dr Milena Żochowska-Sobaniec, pediatra, Białystok
 38. dr Barbara Bińczak, stomatolog Białystok
 39. dr Anna Nowicka, specjalista pediatrii, Sulejówek
 40. dr Małgorzata Dziekańska, stomatolog, Warszawa
 41. dr Michał Nieciecki, specjalista medycyny nuklearnej, Warszawa
 42. dr Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
 43. dr Hanna Maria Stefańska- Baran pediatra, pulmonolog, spec. organizacji ochrony sł. zdrowia Garwolin
 44. dr Janusz Korfel, specjalista chorób  wewnętrznych i endokrynologii, Bialystok
 45. dr Tomasz Dmochowski, specjalista ginekologii i położnictwa, Poznań
 46. dr Danuta Nita, specjalista pediatra, Częstochowa, Częstochowa
 47. dr Anna Mroczek-Bielobradek, specjalista pediatra, Częstochowa
 48. dr Elżbieta Szałkowska, specjalista radiolog, Częstochowa
 49. dr n med. Sabina Kubacka, specjalista dermatolog, Częstochowa
 50. dr Irena Rudzka, specjalista okulista, Częstochowa
 51. dr Anna Nagrodzka-Tomza, specjalista okulista, Częstochowa
 52. dr Maria Szwarc, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, Częstochowa
 53. dr Ewa Kubat-Gruszka, specjalista okulista, Częstochowa
 54. dr Grażyna Makulec, specjalista otolaryngolog, Częstochowa
 55. dr Beata Roszak, specjalista anestezjolog, Częstochowa
 56. dr Irena Błaszczeć, specjalista chorób wewnętrznych, Częstochowa

list opublikowały: