24.XI.2020 Radio Poznań -dr Barbara Antoniak wobec stanowiska NRL

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa w audycji dla Radio Poznań o godz. 17.45 w Wielkopolskim Popołudniu  opowiedziała o napisanym przez siebie 18XI 2020 proteście wobec eugenicznego stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 X 2020. Nastąpiło przebudzenie w środowisku medycznym. Kolejni lekarze protestują przeciwko stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obrony aborcji eugenicznej podpisało się 107 lekarzy do 28 XI br