11.XI.2020 Prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski – wobec eugenicznego stanowiska Zarządu PTP z 26.X.2020

Prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista chorób dziecięcych, specjalista gastroenterolog, skierował w dniu 11.XI.2020. list do Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w związku z publikacją  26.X.2020 r. eugenicznego stanowiska PTP: „naszym zadaniem jako pediatrów jest ochrona życia i zdrowia dziecka niezależnie czy waży 800 g czy 80 kg i czy jest zdrowe czy obarczone szeregiem defektów, niezależnie od rokowania. „

Szanowni i drodzy Koleżanki i Koledzy,

z wielkim zakłopotaniem i zdziwieniem przeczytałem „stanowczy sprzeciw Zarządu PTP wobec zniesienia legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży”. Oczywiście dotyczy to niezgodności aborcji z przesłanek eugenicznych z obecnie obowiązującą Konstytucją.

Już dawno, tzn. przed pandemią, zebrano odpowiednią liczbę podpisów obywatelskich                           i dawno jeszcze w spokojnym czasie można było wydać wyrok jedyny możliwy wg tej Konstytucji. Obecnie, dalsze uniki jakie stosowała większość parlamentarna nie były już możliwe i wyrok Trybunału został ogłoszony w najgorszym możliwym czasie, bo na szczycie pandemii. Tłumaczy to niepokój i oburzenie wielu osób. Chociaż droga do zamiany Wyroku Trybunału na prawo stanowione i egzekwowane, a tym bardziej zagrożone penalizacją matek jest niemożliwa, a po korektach Pana Prezydenta de facto teoretyczna.

Zresztą w podobnych duchu wypowiadali się dawni Prezesi Trybunału Profesorowie: Andrzej Zoll i w swoim czasie Andrzej Rzepliński. Warto przypomnieć, że w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem Profesora Zolla uznał, że aborcja z powodów społecznych jest niezgodna z konstytucją, co wywołało szereg negatywnych komentarzy, ale nigdy nie osiągnęły one takiego poziomu agresji i wulgaryzmu.

Łączenie ograniczenia aborcji z przesłanek eugenicznych z zagrożeniem niekontrolowanego wzrostu powikłań okołoporodowych i wad wrodzonych jest niezrozumiałe i delikatnie mówiąc naciągane. Wzrost podziemia aborcyjnego (w jakimś stopniu już istnieje dla aborcji z powodów „niemedycznych”) jest możliwy, ale możliwość przestępstwa nie może decydować   o fundamentalnych zasadach i stanowić o prawie.

Uważam, że każdy pediatra, także członek Zarządu, ma prawo do własnej opinii na temat życia i jego ochrony, ale wypowiadanie tego w sposób instytucjonalny jako Zarząd PTP, a więc jakby w imieniu wszystkich członków PTP jest nadużyciem i chęcią wpisania się za wszelką cenę w tzw. poprawność polityczną.

Nasi koledzy ginekolodzy stoją czasem wobec wielkich dylematów zawodowych i moralnych – ratować matkę czy dziecko lub tylko matkę, bo dziecka nie da się uratować i należy na ich działania patrzeć z szacunkiem i zrozumieniem.

Natomiast naszym zadaniem jako pediatrów jest ochrona życia i zdrowia dziecka niezależnie czy waży 800 g czy 80 kg i czy jest zdrowe czy obarczone szeregiem defektów, niezależnie od rokowania. Taka postawa nie wynika z wyznawanego światopoglądu ani z poglądów politycznych, tylko z fundamentów etyki lekarskiej.

Prof. Andrzej T. Radzikowski, Honorowy członek PTP

11.XI.2020 List do Zarządu PTP prof A. Radzikowski