21.X.2020 Dzwon Głos Nienarodzonych zabrzmi w Warszawie

Prof. Bogdan Chazan, Prezes Fundacji „Życiu Tak” zaprasza  w środę 21.X.2020 na Mszę św. o godz. 18:00 w intencji nienarodzonych,  do   Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszko (Kościół Św. Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu), w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, wielkiego obrońcy życia. Tam zabrzmi „DZWON GŁOS NIENARODZONYCH”. Módlmy się razem ,gdyż 22 X 2020 godz.: 11.00  Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli zgodności: artykułów  Konstytucji , które legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiające mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka,, (art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )

Na pomysł dzwonu wpadł Bogdan Romaniuk, wiceprezes Fundacji „Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”  (http://zyciutak.com/ ) Jako pierwszy uderzył w niego Papież Franciszek podczas Audiencji Generalnej 23.09.2020  i poświęcił go. Dzwon ma symbolizować krzyk dzieci nienarodzonych oraz wołać o zaprzestanie zabijania dzieci w łonach matek.

Dzwon GŁOS NIENARODZONYCH  (z brązu, w tonacji f/1, o wadze 970 kg i średnicy 118 cm.)  ma budzić sumienia  przywódców państw i zwykłych ludzi. Ma uwrażliwiać i przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego dziecka poczętego. Dzwon w swej szacie jest otoczony dwoma kodami genetycznymi, symbolizującymi rodziców: ojca i matkę. Ma wypisane imię w języku polskim i łacińskim. Na jednym z boków umieszczone jest obraz USG dziecka poczętego i dwaj cherubini strzegący oraz symbolizujący obecność Boga w poczęciu człowieka. Drugi bok przedstawia tablice kamienne symbolizujące X przykazań Bożych. Na pierwszej z nich znajdą się słowa Jezusa Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej V przykazanie: „Nie będziesz zabijał”.

Dzwon GŁOS NIENARODZONYCH stacjonuje w jednej z Parafii na Podkarpaciu, z której zostanie przywieziony do Warszawy. Jego przeznaczeniem jest udział w Marszach organizowanych za Życiem.