7.X.2020 Odpowiedź OM KSLP na felieton dr J.Bilińskiego w PULS

Pani Renata Jeziółkowska,  Redaktor Naczelna Miesięcznika PULS,                 Warszawa 7.X.2020

Szanowna Pani Redaktor,

we wrześniu 2020 r. ukazał się w miesięczniku PULS nr 9/2020(305) na str. 9, artykuł pana dr. n. med. Jarosława Bilińskiego, wiceprezesa OIL w Warszawie, pt. „Polemika, wierzenia, przekonania czy nauka? – rozprawa na trudny temat”. Jego Autor krytykuje opublikowane we wrześniu 2020 roku Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w Kwestii LGBT +. Mimo, że doktor J. Biliński oświadcza, że: „stara się nie narzucać swoich przekonań innym”, to jednak cała jego „rozprawa” jest przekonywaniem czytelników o swoich racjach. Stanowisko KEP z pewnością było konsultowane z przedstawicielami nauki. Jednak Autor stanowczo stwierdza, że stanowisko KEP „gryzie się” z danymi naukowymi oraz oskarża biskupów o przedmiotowe traktowanie w nim ludzi, „co nie przystoi organizacji, która z zasady ma głosić miłość”. Problemy osób LGBT+ są ważne, mimo, że częstość występowania zaburzeń identyfikacji płci (ZIP) u dzieci szacuje się na 0–2% u chłopców i 3–5% u dziewczynek, a u dorosłych ZIP występują u 1/12 000 mężczyzn i u 1/30 000 kobiet.[1]

Zaburzenia determinacji płci o podłożu biologicznym są wyzwaniem dla współczesnej medycyny, której przedstawiciele współczując cierpiącym a znając etiologię tych zaburzeń poszukują skutecznej terapii. Osoby nimi dotknięte wymagają również pomocy psychologa i duchowego wsparcia.

Autor zadaje pytanie; „co mają robić ludzie z zaburzeniami różnicowania płci?”. KEP zwraca uwagę, że skłonności homo i transseksualne są wezwaniem do życia w czystości. To stwierdzenie nie jest dyskryminacją, ale ukazaniem prawdy o człowieku, nie tylko z zakresu biologii, ale również „płynącej z Ewangelii i prawa Bożego”, prawdy o godności człowieka i transcendencji jego bytu, przeznaczeniu do wiecznego życia. Ta prawda jest ważna dla niemałej części naszego społeczeństwa. Bez niej dochodzi, jak czytamy w stanowisku KEP, do; „negacji prawdy trwale zdefiniowanej w wymiarze płciowym natury mężczyzny i kobiety” oraz „wynaturzenia ludzkiej prokreacji”.

Kościół nie jest instytucją opresyjną, jest wspólnotą, gdzie każdy jest traktowany z miłością, czego Autor artykułu nie dostrzega, może znaleźć pomoc i wsparcie. „Wyciąga życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia swojej nauki na temat praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka”.

Cieszy nas, że Autor dostrzega potrzebę dobrej edukacji seksualnej. Zgadzamy się z Nim, że: „lekarze nie mogą przejść obojętnie wobec tak stawianego tematu”. Dotychczas prowadzona w Polsce edukacja typu A, zapewniająca szacunek dla osoby, rodziny, oparta na wiedzy o płciowości lepiej przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie niż edukacja typu B i C promowana przez WHO. Stanowisko KEP przedstawia skutki, do jakich może prowadzić i prowadzi, seksualizacja poprzez edukację typu B i C. Badania przeprowadzone w wielu krajach udowodniły, że wczesna inicjacja seksualna powoduje choroby przenoszone drogą płciową i późniejsze zaburzenia płodności, raka szyjki macicy i przewlekłe bóle brzucha. Te typy edukacji promują zachowania, które prowadzą do zwiększenia częstości liczby ciąż u nieletnich oraz aborcji u nastolatek. Fachowa literatura medyczna na ten temat jest obszerna.

Autor domaga się uniwersalizmu w wychowywaniu dzieci. My także, ale zgodnego z definicją, bo uniwersalizm zakłada wychowanie obejmujące całość zagadnień w rozwoju dziecka. A zatem nie tylko biologię i uwarunkowania medyczne, ale również wolność sumienia dziecka i rodziców, system wartości prowadzący do harmonijnego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka oraz uwarunkowania kulturowe, etyczne i wzajemne relacje.

Prosimy o zamieszczenie naszego listu na łamach miesięcznika Puls.

  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa,
  • Vice-Prezes ZG KSLP i Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP
  • Lek. Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Vice- Prezes OM KSLP
  • Lek. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Delegat OM KSLP
  • Dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngologii, członek OM KSLP
  • Dr n.med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, specjalista okulistyki, członek OM KSLP

[1] http://www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl/dokumenty/Szczeklik%20IV.H.pdf

Odpowiedź OM KSLP na art. dr.n.med. J. Bilinskiego w PULS. 7.X.2020