Dzień Świętego Łukasza patrona Służby Zdrowia

Święto św. Łukasza, Ewangelisty – co roku obchodzimy  18 października według kalendarza gregoriańskiego. Łukasz Ewangelista był autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W Ewangelii przedstawiał  Jezusa jako lekarza ciała i ducha. Większość egzegetów uważała Łukasza Ewangelistę za osobę związana z medycyną. Tym samym został on patronem lekarzy oraz grzeszników, ubogich i pokrzywdzonych. W Diecezji Praskiej 20.X.2020  będzie  sprawowana Msza św. w intencji lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych. Będzie okazja do spotkania z Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia.