Fundacja Życie i Rodzina zbiera podpisy pod obywatelską ustawą „Stop LGBT”

Fundacja Życie i Rodzina opracowała projekt Ustawy „StopLGBT”, która  ma na celu ochronę małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację z przestrzeni publicznej deprawujących zgromadzeń negujących te podstawowe wartości. i promujących niezgodny z fizjologią i genetyką  przekaz informacji.  Mamy trzy miesiące, aby zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. 

Ustawa:   ustawa-StopLGBT

Uzasadnienie :  Uzasadnienie_projektu_ustawy-Stop_LGBT

Karty podpisu:  Karta_do_zbiorki_podpisow przeciw LGBT

Podpisane karty należy przesłać na  na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #StopLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104
00-896 Warszawa