19.02.2020 Komentarz do orędzia na 28.Światowy Dzień Chorych, ks.dr M.Bernyś

Tydzień po obchodach Światowego Dnia Chorych , podczas spotkania OM KSLP  19.02.2010 r.  dr filologii ks. Mariusz Bernyśkapelan Szpitala na Banacha, podzielił się z lekarzami swoją refleksją na temat  papieskiego przesłania w orędziu na 28 Światowy Dzień Chorego. Spotkanie poprzedziła Msza św. koncelebrowana z duszpasterzem warszawskiej sł. zdrowia Ks. Władysławem Duda, który w homilii ukazał ważną rolę  osób opiekujących się chorymi w ich w leczeniu, poprzez przynoszenie ich w modlitwie  i działaniu do Najlepszego Lekarza Jezusa Chrystusa na wzór przyjaciół paralityka z Ewangelii.

 Ks. Mariusz Bernyś opowiedział na początku zebranym jak został kapelanem szpitala, jak został zanurzony w ogrom cierpienia i Bożego Miłosierdzia:

cz. 1 . Ks Mariusz Bernyś  o Ustanowieniu Światowego Dnia Chorych, wielkiego dzieła  ważnego do ciepiących ma związek z ogromnym, śmiertelnym cierpieniem św. Jana Pawła II , powstało po zamachu na Jego życie  , co budzi nadzieję dla chorych poprzez zawierzenie się Matce Bożej, która jest  Uzdrowieniem Chorych i Bożemu Miłosierdziu. Mają one charakter światowy  dlatego wybierane były rożne miejsca na świecie . II ŚDCH był w Polsce -11.lutego 1993 r. w Częstochowie co ma związek z powstaniem KSLP.

cz 2. ” Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię” Przez te słowa Ewangelii Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich cierpiących , udręczonych ,biednych , ubogich , pogubionych nie znających drogi na całym świecie. Tylko u Jezusa jest rozwiązanie tych problemów

cz. 3. Zwracam się do was chorzy przyjdźcie- Kościół ma być gospodą dobrego Samarytanina. Bóg stawia nas wśród cierpiących i obciążonych. i tez potrzebujecie się pokrzepić. Kościół ma być gospoda Dobrego Samarytanina .Ważne aby  pokazać drogę choremu, aby przywrócić ta perspektywę by postawić Chrystusa na pierwszym miejscu, bo w przeciwnym razie trudno będzie dać choremu trwałe pokrzepienie aby On mógł rozwiązać jego problemy i uzyskać pokrzepienie.  Te słowa korespondują z wydarzeniami w szpitalu:

cz.4 . Jak ważne są  relacje osobowe z chorymi Zdanie papieża Franciszka, mówiące o personalnym podejściu do osoby koresponduje ze słowami św. Jana Pawła II, z Encykliki o Bożym Miłosierdziu.Ten, kto się pochyla się nad chorym, by mu pomóc często w bezradności, niemożności wobec bólu zawsze otrzymuje więcej.

cz.5 Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo , Jego oczy zatrzymują się na cierpiącym chorym . Na zakończenie – o tym ja Jezus patrzy na nas w tych ludzkich cierpieniach, zmaganiach, które przerastają człowieka. Na zakończenie – Modlitwa – wiersz ks. Mariusza Bernysia : Spójrz na mnie:  Pochyl nade mną Swe Oblicze i spójrz łaskawie na mnie Panie, pochyl się dziś nad moim życiem, nad śmiercią i nad zmartwychwstaniem. Przeniknij mnie do szpiku kości, tę miłość co się gdzieś zgubiła.  Wszystkie upadki i słabości tak  żeby krew zastygła w żyłach. Wszystko co było jest i będzie ten lęk i  trwogę  i obawę. Teraz i tu, zawsze i wszędzie ogarnij wzrokiem Swym łaskawym.  I wszystko co się nie udało  o czym dziś myślę z serca drżeniem to o czym wiesz, że tak bolało – przemień w miłość Swym spojrzeniem.  

cz.6. Dyskusja o cierpieniu tych, który nie mają dostępu do leczenia. ( dr Anna M. dr Grażyna R, ks Władysław D.) Choroba jest biedą człowieka, inna niż materialna. Nowy aspekt cierpienia chorego, który nie może się dostać do lekarza by uzyskać pomoc wobec choroby , która sama w sobie jest cierpieniem.