ODWOŁANO Rekolekcje Wielkopostne 2020 dla Służby Zdrowia u Wizytek

Duszpasterz Warszawy ks. Władysław Duda -przed pandemia Coronavirusa zapraszał na Rekolekcje Wielkopostne.

  • 25-27.marca 2020 r.  w Kościele s.Wizytek  o Msza św .o godz 18 :00.Konferencja Ks. dr hab. prof. UPJPII w Krakowie Andrzej Muszala- profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Nauk Społecznych. W 2010 został dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki oraz kierownikiem Katedry Bioetyki Społecznej. Specjalizuje się w bioetyce społecznej, jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. etykę początków życia oraz problemy etyczne związane z AIDS. Został redaktorem pierwszej w Polsce Encyklopedii bioetyki

Rekolekcje z udziałem ks.prof A. Muszali przełożono na rok Wielki Post 2021