bł.Chiara Luce Badano (1971-1990) Ks. Marcin Łyżniak, kapelan

Piękna dziewczyna , elegancka, energiczna, delikatna, wysmukła, wysportowana. Nagła choroba w 17- tym roku życia ujawniła, poprzez jej promieniowanie światłem Boga, przeżywanie cierpienia ze zgoda na nie, agonię i śmierć,  jak bardzo żyła zjednoczona z  Bogiem i jak umiłowała Jego Krzyż. Pozostały po niej listy, wspomnienia, notatki i film o niej nakręcony amatorską kamerą. Chiara Lubich, założycielka Focolari, nazwała ją „Chiara Luce” to znaczy „Jasne Światło”…

Poniżej kilka artykułów o tej niezwykłej Pacjentce i kandydatce na ołtarze, których autorem jest Ks. dr Marcin Łyżniak , kapelan Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14.

  1. Vera icona ,O Najsłodszej Przyjaciółce, Chiara Luce Badano ks. dr Marcin Łyżniak

2. Klara leżaca. bł Klara baano sparalizzowana ks. dr Marcin Łyzniak

3. Klara brevis, ks. dr Marcin Łyzniak o Chiarze Badano

4. Klara – ks. dr Marcin Łyzniak, art. do gazetki