Życzenia Prezesa OM KSLP na Boże Narodzenie 2019

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, symbolicznie przełamuję się z Wami opłatkiem, życząc wielu łask płynących od Betlejemskiego Żłóbka. Niech Boża Dziecina błogosławi nasze Stowarzyszenie, umacnia nas w służbie potrzebującym.
Bogdan Chazan, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP