Relacja z V Forum Katolickich Organizacji Pozarządowych w Rzymie 5-7 XII 2019, prof B.Chazan

Prof.Bogdan Chazan,  przewodniczący Rady MaterCare International  i Vice prezes KSLP , prezes  OM KSLP  reprezentował w Rzymie na V Forum międzynarodową  organizację ginekologów położników, co opisał w artykule opublikowanym w Naszym Dzienniku.

RZYMSKIE FORUM KATOLICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniach 5 – 7 grudnia odbyło się w Rzymie piąte z kolei Forum katolickich organizacji pozarządowych z całego świata zajmujących się problematyką praw człowieka, rozwoju, zdrowia, edukacji, spraw rodziny, młodych ludzi oraz migracji. Spotkania te odbywają się od 2007 roku, zwykle w gmachu Villa Aurelia.  W tegorocznym Forum, odbywającym się pod hasłem „W kierunku bardziej inkluzyjnego społeczeństwa” brało udział około 150 osób, w tym przedstawiciele Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i niektórych Dykasterii. Moja obecność, już po raz drugi na tym Forum, niestety jako jedynego przedstawiciela naszego kraju, wynikała z faktu zapraszania na nie międzynarodowej organizacji lekarzy położników – ginekologów MaterCare International.

Celem Forum był „rozwój poziomych i integracyjnych powiązań, aby lepiej odpowiadać na zwiększającą się różnorodność współczesnych wyzwań”. Forum „stworzyło otwartą przestrzeń, w której eksperci z uczestniczących w Forum organizacji mający specjalistyczną wiedzę na temat międzynarodowych aspektów różnych obszarów społecznego życia będą mogli o nich dyskutować i zacieśniać wzajemną współpracę”.

Temat Forum został wybrany w oparciu o społeczną naukę Kościoła.  Podstawą dyskusji był sześćdziesięciostronicowy roboczy dokument, który uczestnicy otrzymali przez obradami.  Dokument końcowy powstanie w przeciągu kilku miesięcy.  Organizatorzy wyrażali nadzieję, że dorobek Forum pozwoli zwiększyć wspólną odpowiedzialność i zaangażowanie katolickich organizacji pozarządowych w rozwijaniu prawdziwego ducha społecznej służby i coraz większej globalnej solidarności, aby „nie zostawiać nikogo z tyłu”.

Prawa człowieka są uniwersalnym dorobkiem naszych czasów, pozwalają dostrzec osobę ludzką w każdym a nas. Świadomość nie jest warunkiem bycia osobą.  Niektóre osoby jeszcze jej nie mają a inne, starsze wiekiem, już nie. Powinno nas łączyć braterstwo, ponieważ mamy wspólnego Ojca.  Przybyszów powinniśmy witać, ochraniać, promować i integrować.  Naszym zadaniem jest przestrzegać sprawiedliwości we współczesnym świecie i implementować miłość.  Trzeba wystrzegać się nacjonalizmów, które dzielą, zamiast łączyć – takie były główne przesłania Forum.

Kościół powinien być aktywny we współczesnym świecie, czuć się odpowiedzialny za społeczeństwo. w ewangelizowaniu unikać klerykalizmu. Katolicka inspiracja pozwala rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, solidarność ze słabszymi, dążenie do wspólnego dobra. Katolickie organizacje pozarządowe powinny być na pierwszej linii takich działań, głosić wiadomość o zbawieniu.

Kluczem do rozwoju uznano edukację. Na edukację będzie położony w przyszłym roku szczególny nacisk. Jeden z młodych uczestników Forum bardzo krytycznie wypowiadał się na temat modelu edukacji seksualnej według WHO, tego samego, który miał być wdrażany w Warszawie. Jednak na ogół unikano kontrowersyjnych tematów.

Forum było okazją do wielu spotkań i rozmów.  Podczas jednego z posiłków towarzyszył nam Ks. Kardynał Pietro Parolin.  Okazało się, że język polski jest znany niektórym z uczestników.  Vanessa, pielęgniarka z Portugalii uczyła się naprotechnologii na kursach w Łomiankach a Allen, młody człowiek z Kenii spędził pół roku w Toruniu studiując ochronę środowiska naturalnego.

Jednym z głównych tematów omawianym w odniesieniu do zdrowia byłą opieka zdrowotna nad imigrantami.  Zwracano uwagę na kluczowe znaczenie macierzyństwa i konieczność jego ochrony, nie tylko w krajach rozwijających się. Rozwój opieki paliatywnej jest sprawą o ogromnym znaczeniu, opieka medyczna w stanach prowadzących do naturalnej śmierci jest potrzebna, natomiast eutanazja czy pomoc medyczna przy samobójstwie nie powinny mieć miejsca.  W kontekście opieki nad zdrowiem człowieka inkluzję (włączenie) definiowano jako zamiar lub zainteresowanie wobec osób marginalizowanych społecznie, politycznie lub ekonomicznie.  Opieka zdrowotna zawiera nie tylko element indywidualnego podejścia do chorego, ale obejmuje również kontekst jego czy jej rodziny, miejscowej społeczności i środowiska.  Pełne uznanie godności indywidualnej osoby ludzkiej i wspólnego dobra prowadzi do wniosku, że dostęp do opieki zdrowotnej właściwej jakości jest sprawiedliwym prawem wszystkich.   Prawa lekarzy a nawet studentów medycyny są coraz częściej łamane, kiedy zmusza się ich do udziału w procedurach sprzecznych z ich sumieniem i naturą ludzką.

Na zakończenie Forum jego uczestnicy zostali zaproszeni do Watykanu, na spotkanie z Ojcem Świętym. Franciszek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń katolickich, które powinny pamiętać nie tylko o profesjonalnym podejściu, ale również o eklezjalnej przynależności.  Powinny też wystrzegać się przeznaczania nadmiaru funduszy na aparat administracyjny ze szkodą dla realizacji własnych celów. Powiedział, że wielkich dzieł można dokonywać małymi środkami.  Nadmiar środków materialnych usypia kreatywność.  Również nadmiernie rozrośnięty aparat administracyjny różnych instytucji Kościoła pochłania za dużo otrzymywanych funduszy – stwierdził Ojciec Święty.

13 grudnia 2019 r.

ND Rzymskie Forum, relacja prof.B.Chazan 13.XII.2019