28.XI.2019. Lekarze modlą się by chronić życie nienarodzonych

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawie o godz 17.30 pikieta w obronie dzieci nienarodzonych pod szpitalem przy ul.Kasprzaka. Wzięli w niej udział rycerze Zakonu św. Jana Pawła II oraz pani Barbara i spontanicznie przyłączyła się sympatyczna młoda rodzina z małym dzieckiem w wózeczku.
Odmówiliśmy wspólnie jedną część różańca świętego trzymając banery informujące o wykonywanych w tym szpitalu aborcjach. W międzyczasie wyemitowane było nagranie przez megafon informujące o praktyce aborcji eugenicznych i komentarz do tych faktów. Manifestacja przebiegała spokojnie. Na początku pikiety była obecna policja, która obserwowała to zdarzenie. Po wspólnej modlitwie zakończyliśmy spotkanie i udaliśmy się do domów. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Uważam, że siła wspólnej modlitwy jest potężna i to tylko kwestia czasu, gdy przyniesie oczekiwane owoce. Chwała Panu. Dziś powierzałem to wydarzenie Przenajświętszej Maryi Pannie Matce Bożej w Częstochowie, gdzie również spotkałem Pana Profesora Chazana szykanowanego od wielu już lat z powodu obrony prawa do życia dla dzieci zagrożonych aborcją. Proszę Cię Maryjo gorąco wspieraj nas w budowaniu cywilizacji miłości i życia oraz wypraszaj dla nas światło Ducha świętego aby nie zabrakło nam mądrości i wytrwałości w tym dziele.

dr n.med. Stanisław Nitek, laryngolog i żona dr Katarzyna Tylżanowska-Nitek, pulmonolog

Wydarzenie i modlitwa za nienarodzonych miały miejsce w dniu 38 rocznicy objawień Matki Bożej w Kibeho