27.XI.2019 Dr Anna Gręziak; Nieporozumienia wokół pojęcia eutanazji

Spotkanie listopadowe OM KSLP , 27.XI.2019 r. poprowadziła  doktor Anna Gręziak, odznaczona 11.XI.2019 r. Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, za co na początku spotkania otrzymała gratulacje i kwiaty z rąk prezesa Oddziału prof B.Chazana w imieniu lekarzy OM KSLP. Doktor Anna Gręziak jest prezesem honorowym  i współzałożycielką  KSLP, (podczas II Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze 11.02.1994 r.) Obecnie jest członkiem Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Spotkanie poświęcone było refleksjom na temat działań medycznych w okolicznościach zbliżającej się śmierci pacjenta w różnych okresach życia.

     cz.1. Anestezjolog o pokorze niezwykłego pacjenta; bp Bronisława Dąbrowskiego (1917-1997),  był to chorujący pod koniec życia  biskup pomocniczy warszawski , odznaczony  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

cz.2. Problemy na granicy życia i śmierci. Kryteria śmierci, uczciwość polskich lekarzy, czas pobierania narządów, problem zgody domniemanej w transplantologii.

cz.3. Definicja eutanazji. Co jest dobrem chorego ? Wypracowanie standardów postępowania.

cz.4. Tlące się życie w stanie wegetatywnym. szczegółowe rozpoznawanie śmierci .

cz.5. Troska o zagrożone życie matki i dziecka. 

  Warto sięgnąć do tekstu Referatu dr Anny Gręziak  który został  wygłoszony na konferencji KSLP na Jasnej Górze 25 maja 2002 roku, opublikowany w książce wydawnictwa ITKM „Lekarze o Eutanazji”.  Nieporozumienia wokół pojęcia eutanazji.dr Anna Greziak Referat wygł. konf. KSLP Jasna Góra 25 .05. 2002 opubl .Lekarze o Eutanazji