27.XI.2019 Nieporozumienia wokół pojęcia Eutanazji 

Serdecznie zapraszamy na listopadowe spotkanie OM KSLP , 27.XI.2019 ,z doktor Anną Gręziak , prezesem honorowym KSLP, obecnie członkiem Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Spotkanie poświęcone będzie refleksjom na temat działań medycznych w okolicznościach zbliżającej się śmierci pacjenta w rożnych okresach życia.

18:00 Msza św. W kościele św.Zygmunta na Bielanach

19:00 Spotkanie , w Sali św Rodziny  poprowadzi dr Anna Gręziak,  wykład pt : Nieporozumienia wokół pojęcia Eutanazji