16.07.2019 Stanowisko KSLP wobec zaniechania żywienia Vincenta Lamberta

Chcemy zabrać głos wobec dramatu śmierci głodowej chorego człowieka, sprowokowanej w szpitalu. Stanowisko specjalistów

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich jest wyrazem protestu wobec nieludzkiego potraktowania pacjenta oraz współczucia rodzicom Vincenta Lamberta z powodu śmierci syna, do której przyczyniły się decyzje lekarzy, mimo, że największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto . (prof. dr hab. n.med. Alina T. Midro, Vice-prezes KSLP, specjalista genetyki klinicznej, Podlaski Oddział KSLP)

STANOWISKO KSLP W SPRAWIE ZANIECHANIA ŻYWIENIA VINCENTA LAMBERTA

STANOWISKO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH WOBEC ZANIECHANIA ŻYWIENIA CHOREGO VINCENTA LAMBERTA

  1. Jesteśmy oburzeni i przygnębieni decyzją lekarzy, którzy od dnia 3.07.2019 r. zaniechali odżywiania i nawadniania, skazując na śmierć głodową Vincenta Lamberta – pacjenta Kliniki Uniwersyteckiej w Reims we Francji.
  2. Działania zespołu medycznego w ostatnich 9 dniach życia Vincenta są sprzeczne z prawami człowieka i zasadami etyki lekarskiej, są formą eutanazji i aktem okrucieństwa wobec pacjenta i jego rodziców. Niszczy to wizerunek lekarza i podważa zaufanie do naszego zawodu.[1]
  3. Nie jest uporczywą terapią żywienie przez sondę i pojenie wodą pacjenta z zachowanym samodzielnym oddechem oraz minimalną świadomością.[2]
  4. Żaden wyrok sądowy ani opinia specjalistów nie usprawiedliwiają działań zmierzających do zakończenia życia chorego, pozbawienia go jedzenia, picia i pomocy najbliższych oraz odbierania mu możliwości leczenia i rehabilitowania w innym ośrodku medycznym.
  5. Mamy nadzieję, że historia choroby i śmierci głodowej Vincenta Lamberta oraz walka jego rodziców i tysięcy ludzi na całym świecie o jego ocalenie przyczynią się do ochrony życia i godności innych ciężko chorych pacjentów.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

  • dr n.med. ELŻBIETA KORTYCZKO, Prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii
  • prof. BOGDAN CHAZAN, V-prezes KSLP i Prezes Oddz. Mazowieckiego specjalista ginekologii i położnictwa
  • lek. ANNA GRĘZIAK, Honorowy Prezes KSLP, anestezjolog, członek Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. oprac. standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia
  • lek. GRAŻYNA RYBAK, Delegat Oddz. Mazowieckiego KSLP specjalista pediatrii
  • lek. MARZENNA KOSZAŃSKA, V-prezes Oddz. Mazowieckiego KSLP specjalista pediatrii

 

[1] Kodeks Etyki lekarskiej Art. 2, pkt.1.2.3 Art.31 i 32

[2] Definicja Uporczywej Terapii Konsensus Polskiej Grupy Robocze ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, 2008, 2, 3, 77–78

stanowisko opublikowały media:

PUBLIKACJA STANOWISKA KSLP Z 16.07.2019