26.07.2019 List do Ministerstwa Zdrowia w sprawie klauzuli sumienia farmaceuty

Uważamy, że farmaceuci, odpowiedzialni od strony profesjonalnej i moralnej ,za to co podają pacjentowi, jak też edukacyjnej i wychowawczej roli wobec społeczeństwa słusznie domagają się uszanowania racji sumienia nawołującego do ochrony życia ludzkiego. Na wskazany przez MZ adres mailowy do konsultacji społecznych projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty z 16.07.2019 skierowaliśmy 26.07.2019 nasze propozycje:

T.LISIEWSKI@MZ.GOV.PL,   z upoważnienia Ministra Zdrowia

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY. 

Szanowny Panie,

17 lipca b.r. ukazał się projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do konsultacji społecznych. Niestety nie uwzględniono w nim postulatów środowiska farmaceutów i do tego projektu nie wpisano klauzuli sumienia farmaceutów. Farmaceuta nie jest jedynie sprzedawcą leków, bierze aktywny udział w profilaktyce i leczeniu i jest do takiego udziału zobowiązany. Logiczne więc jest, aby zapewnić prawną możliwość takiego sprzeciwu, który wynika z przyrodzonej każdemu człowiekowi wolności sumienia, której nikt nie nadaje i nikt nie może zabrać. Farmaceuci mają, jak wszyscy ludzie wolność sumienia i prawo do sprzeciwu sumienia. Uchwalenie prawa o klauzuli sumienia spowodowałoby to, że za swój sprzeciw w pewnych przypadkach, nie mogliby być karani. Chodziłoby więc o to by zapewnić im możliwości prawne sprzeciwu sumienia bez konsekwencji karnych lub dyscyplinarnych … (całość w piku poniżej)

Pismo KSLP do Ministerstwa Zdrowia , konsult.społ. Ustawy z 16.07.2019 (Klauzula sumienia Farmaceuty)

Każdy z nas ma możliwość indywidualnie napisać do Ministerstwa Zdrowia z propozycją zamieszczenia wpisu o klauzuli sumienia w Ustawie  o wykonywaniu zawodu farmaceuty:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/komentarz